Penta preberá slovenskú Dexiu

Penta Investments, stredoeurópska investičná skupina, sa stala vlastníkom 88,71 percentného podielu akcií Dexia banky Slovensko. Od 1. 4. 2011 sa novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Dexia banky Slovensko stáva Jan Rollo, ktorého vymenovala Dozorná rada banky a schválila Národná banka Slovenska. Súhlas s transakciou udelil Protimonopolný úrad SR aj Národná banka Slovenska.

"Dexia banka Slovensko bude pokračovať v spolupráci s komunálnym sektorom, pre ktorý je dlhodobo silným partnerom. Našim cieľom je tiež posilniť pôsobenie banky v segmente retailu, kde vidíme priestor na rast," povedal Iain Child, partner investičnej skupiny Penta.

Penta si ako nový majoritný vlastník Dexia banky Slovensko splní zákonom danú povinnosť a predloží minoritným akcionárom povinnú ponuku na prevzatie ich akcií. Vznik tejto povinnosti bude oznámený 1. 4. 2011 v denníku SME. Samotná ponuka bude zverejnená do desiatich pracovných dní, nakoľko jej znenie podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska. Platnosť povinnej ponuky potrvá 60 dní. O jej stave budú minoritní akcionári týždenne informovaní v tlači, a to počas celého trvania platnosti povinnej ponuky.

Dohoda o odkúpení väčšinového podielu Dexia banky Slovensko bola podpísaná v novembri 2010 medzi investičnou skupinou Penta a Dexia Kommunalkredit Bank, dcérskou spoločnosťou Dexia SA.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube