Penta pracuje na obnovení výroby v Drumete

Stredoeurópska investičná skupina Penta získala dňa 15. júla 2009 spoločnosť Fabryka Lin i Drutu Drumet Sp. z o.o. v konkurze a od tohto dňa je platným nástupcom, ktorý bude pôsobiť v rámci nového právneho subjektu Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (“Drumet”). Prevádzkový majetok Drumetu tvorí najväčší výrobný závod oceľových drôtov, lán v Poľsku. Hlavnou prioritou Penty je urýchlené obnovenie výroby, čo je negatívne ovplyvnené faktom, že spoločnosť už 6 mesiacov nevyrába a stratila svoje trhové postavenie.

"Som rád, že Drumet získal taký silný a stabilný majiteľ, ako je Penta. Niet pochýb, že na opätovné vybudovanie trhového postavenia spoločnosti je nevyhnutná celková podpora Penty. Je to veľká výzva, ak si uvedomíme stratu dôvery našich dodávateľov a zákazníkov, nehovoriac už o náročných podmienkach na trhu," hovorí Piotr Murawski, správca konkurznej podstaty Drumetu.

"Drumetu a jeho zamestnancom ponúkame finančnú stabilitu, transparentnosť a naše skúsenosti majiteľa, ktorý už dosiahol viacero úspešných reštrukturalizácií. Je však potrebné priznať, že spoločnosť je vo veľmi nevýhodnej situácii. Chceli by sme požiadať všetky zainteresované strany v Drumete, najmä našich zamestnancov, odbory, dodávateľov a zákazníkov, ale aj orgány miestnej samosprávy a médiá o podporu a porozumenie pre všetky opatrenia, ktoré musíme prijať, aby sme pomohli Drumetu prežiť a stať sa ziskovým,“ povedal Rafal Sosna, investičný riaditeľ Penty.

Negatívna pozícia Drumetu na trhu, globálna recesia, ktorá má dopad na výrobcov ocele na celom svete, a neľútostná hospodárska súťaž najmä zo strany ázijských výrobcov, nútia Drumet zmeniť štruktúru svojich nákladov na reálnu úroveň výroby vrátane zníženia počtu zamestnancov.

„Začali sme rokovania s odbormi. O nevyhnutnosti znižovania počtu pracovníkov sme už informovali aj zamestnancov. Naši konkurenti, dodávatelia a celý oceliarsky priemysel znižujú svoju výrobu, náklady, a teda aj pracovnú silu. Žiaľ, nikto nemôže očakávať, že by Drumet konal opačne,“ dodal Rafal Sosna.

Znižovanie počtu pracovníkov sa uskutoční v súlade s poľským zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

Prvé kroky – priority Penty

  • Naplnenie zákazkovej náplne k čo najskoršiemu obnoveniu výroby
  • Okamžitá úprava štruktúry nákladov spoločnosti na reálnu úroveň výroby
  • Nástup nového manažmentu – kompetentného tímu

O spoločnosti Drumet

  • Spoločnosť Drumet, ktorú založili v roku 1895 vo Wloclaweku, patrí medzi najstarších výrobcov oceľových drôtov v Poľsku a Európe.
  • V roku 2007 spoločnosť vyrobila 120 000 ton výrobkov z oceľových drôtov a dosiahla tržby okolo 424 miliónov PLN
  • Spoločnosť zastavila výrobné činnosti vo februári 2009 vzhľadom na svoju neschopnosť plniť si záväzky voči dodávateľom a veriteľom
  • V januári 2009 podala spoločnosť návrh na konkurz, na základe ktorého obchodný súd vo Wloclawku oznámil bankrot spoločnosti a vymenoval správcu konkurznej podstaty
  • Dňa 15. júla 2009 sa Penta Investments stala platným majiteľom podniku Drumet (t.j. prevádzkového majetku a zamestnancov), hodnota transakcie je 120 miliónov PLN

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube