Penta posilňuje svoje pozície na stredoeurópskom trhu

Penta Investments, stredoeurópska investičná skupina zverejnila konsolidované výsledky za rok 2008. Podľa medzinárodných štandardov IFRS, aktíva skupiny dosiahli 2,3 mld. EUR, vlastné imanie 725 mil. EUR a konsolidovaný zisk po zdanení 61,5 mil. EUR. Konsolidované tržby skupiny Penta dosiahli 1,9 mld. EUR. Aj v období finančnej krízy si Penta dokázala udržať nízku mieru zadlženosti a to v pomere 1,2 : 1 (cudzie zdroje vs. vlastné imanie).

"Finančná kríza priniesla pre našu skupinu nové príležitosti a to hlavne na stredoeurópskom trhu, kde patríme medzi najaktívnejších investorov. Pri nových akvizíciách sa chceme sústrediť  na projekty, v ktorých môžeme uplatniť svoje skúsenosti z úspešného ozdravovania firiem. Druhým pilierom našich investičných aktivít sú transakcie spojené s teritoriálnou expanziou už existujúcich projektov s cieľom konsolidovať trh," povedal Jaroslav Haščák, managing partner Penta Investments pre divíziu Buy-out.

Zisk skupiny ovplyvnili hlavne tzv. start-up projekty, ktoré v roku 2008 ešte nevygenerovali pozitívny cash-flow. Na výšku zisku mali významný vplyv  aj investície v oblasti real estate, ktoré sú v začiatočnom štádiu a ich zhodnotenie Penta očakáva až v období po roku 2012.

"Projekty ako Bory (obchodno-zábavné centrum v Lamači), alebo Čulenova (príprava developmentu v centre Bratislavy) sú v štádiu, kedy sme do nich investovali rádovo v desiatkach až stovkách miliónov EUR, pričom samotná fáza prípravy územia a výstavby sa ešte len začína. Za významný úspech považujeme Digital Park – administratívne centrum v Bratislave, o ktorý je aj v čase krízy veľký záujem medzi nájomníkmi," povedal Jozef Oravkin, managing partner pre divíziu Real Estate.

Najväčšiu časť hodnoty svojich investícií má Penta v Českej Republike (46%), na Slovensku (39%) a v Poľsku (12%). Z pohľadu sektorového zastúpenia je najvýznamnejším maloobchod (44%), výrobné odvetvia (22%), realitný development (15%) a zdravotníctvo (10%).

V súčasnosti má Penta rozpracované investičné projekty hlavne v Poľsku, ako aj v Rumunsku, či Bulharsku. Do konca roku 2009 očakáva zrealizovanie minimálne 1 – 2 nových akvizícií.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube