Penta ponúka najlepším študentom pracovné miesto aj atraktívnu finančnú odmenu

Investičná skupina Penta spúšťa novú súťaž pre študentov českých a slovenských vysokých škôl pod názvom Smart Deal – www.smartdeal.eu.

Cieľom súťaže je preveriť vedomosti a schopnosti študentov v 2 kategóriách (Fúzie a Akvizície a Realitný development), pričom víťazi obidvoch kategórií môžu získať finančnú odmenu až 6 000 eur. Zároveň Penta víťazom ponúkne pracovné miesto.

Súťaž Smart Deal je určená pre študentov 5. a 4. ročníka predovšetkým ekonomických a technických odborov. Súťaž nadväzuje na študentské projekty, ktoré už Penta realizovala v minulosti, ako je napríklad Vízia 2025, alebo Cena Penty. Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť do 21. resp. 31.10.2013, finálni víťazi by mali byť oznámení na konci novembra 2013.

V kategórii M&A Challenge (Fúzie a Akvizície) čaká na záujemcov on-line test. Šesť študentov, ktorí v teste dosiahnu najlepšie výsledky, postúpi do 2.kola, kde dostanú za úlohu spracovať prípadovú štúdiu a osobne ju predstaviť hodnotiacej komisii.

V kategórii Property Challenge (Realitný development) budú záujemcovia posielať spracované návrhy možných developerských projektov v Prahe a Bratislave. Autori šiestich najlepších návrhov budú vyzvaní na ich osobnú prezentáciu pred hodnotiacu komisiu.

Šiesti najlepší študenti z každej kategórie dostanú finančnú odmenu 1000 eur. Hodnotiace komisie vyberú jedného víťaza v obidvoch kategóriách. Víťazi získajú finančnú odmenu 2000 eur a v prípade, že nastúpia pracovať do Penty, získajú aj štartovací bonus 3000 eur. V kategórii Property Challenge, Penta spolupracuje so spoločnosťou CBRE, ktorej predstavitelia sú zároveň členmi hodnotiacej komisie.

„Súťaž je náročná, na druhej strane som presvedčený, že české a slovenské vysoké školy majú dostatok schopných a talentovaných študentov. Ponuka pracovného miesta spolu s atraktívnou finančnou odmenou je určená tým najlepším," povedal Branislav Hunčík, Personálny riaditeľ Penta Investments.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube