Penta pokračuje v stabilizácii bývalého Novokeru

Private equity skupina Penta oživila výrobu v bývalom Novokeri a pokračuje v ďalšej stabilizácii podniku. V nasledujúcich mesiacoch chce vytvoriť predpoklady k tomu, aby mohla prevziať väčšinu zo súčasných zamestnancov a poskytnúť im perspektívu v novej spoločnosti.

"Tak, ako sme deklarovali už pred niekoľkými mesiacmi, bolo potrebné rýchlo konať, aby nedošlo k úplnému zániku výroby. Od minulého týždňa funguje výroba v plnej kapacite, do jej obnovenia sme investovali viac ako 30 mil. Sk," povedal Jozef Špirko, partner private equity skupiny Penta.

Penta už prebrala 90% majetku od spoločnosti BPS, ktorá je majiteľom bývalého Novokeru. Samotná výroba však bude pokračovať pod novou spoločnosťou, ktorá nebude napojená na štruktúry BPS.

"Naše kroky vedú k vytvoreniu transparentnej vlastníckej štruktúry a k celkovej stabilizácii výroby. Aj preto sme optimisti v otázke hľadania a následného vstupu strategického investora," uzavrel Jozef Špirko.

Penta v Novokeri:

  • na konci júla 2007, private equity skupina Penta na základe iniciatívy akcionárov spoločnosti BPS (bývalý Novoker), prevzala pohľadávky, ktoré mala BPS voči spoločnosti Slovenská sporiteľňa. Tá sa svoje pohľadávky rozhodla v máji 2007 predať prostredníctvom inštitútu verejnej dražby,
  • akcionári BPS podpísali s Pentou Memorandum o vzájomnom porozumení, v ktorom sa zaviazali poskytovať súčinnosť s cieľom vyviesť podnik z krízy, zastabilizovať výrobu a pripraviť ho na predaj strategickému investorovi

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube