Penta pokračuje v masívnych investíciách aj napriek neistote v podnikateľskom prostredí

Rok 2022 uzavrela skupina Penta s čistým ziskom 483 miliónov EUR. Penta významne investovala do rozvoja svojich spoločností a projektov a to v celkovej sume 806 miliónov EUR.  Skupina Penta v súčasnosti zamestnáva viac ako 40 000 ľudí a na dani z príjmu a odvodoch za svojich zamestnancov zaplatila v minulom roku celkom 607 miliónov EUR.  

“Rok 2022 sa niesol v znamení pokračujúcej nestability. Pod vplyvom geopolitickej krízy, ktorá vyvrcholila vojenským konfliktom na Ukrajine, čelil celý náš región napätému makroekonomickému prostrediu, nadmerne vysokej inflácii a výraznému zvyšovaniu úrokových sadzieb. Napriek takto nestabilnému a zložitému podnikateľskému prostrediu nám veľkosť nášho portfólia umožnila dosiahnuť vynikajúce finančné výsledky a zároveň pokračovať v masívnych investíciách do našich spoločností a projektov. Tie nám umožňujú neustále zlepšovať kvalitu produktov a služieb pre našich zákazníkov”, hovorí Iain Child, Managing Partner Penty.

Výsledky skupiny najvýznamnejšie ovplyvnila sieť lekární Dr. Max, poľský obchodný reťazec Empik a hlinikáreň Slovalco. Fabrika a jediný výrobca hliníka na Slovensku však v úvode roka 2023  ukončila svoju primárnu výrobu. Táto skutočnosť bude mať významný negatívny dopad na tržby a ziskovosť Slovalca.

Pozitívny vývoj v roku 2022 zaznamenali taktiež spoločnosti Penta Real Estate, Prima banka, Privatbanka a poľský Iglotex. Medzinárodná spoločnosť Fortuna Entertainment Group sa po predchádzajúcich rokoch oplyvnených pandémiou COVID-19 vrátila v roku 2022 k výborným výsledkom. Mediálne domy Penty (slovenský News & Media Holding a česká Vltava Labe Media) dokázali úspešne zachovať svoje výnosy a to napriek výrazným nárastom cien papiera a distribúcie. Negatívny dopad na výsledky skupiny v minulom roku zaznamenala zdravotná poisťovňa Dôvera, a to najmä v dôsledku nepriaznivého vývoja legislatívneho a regulačného prostredia na Slovensku.

V roku 2022 predala spoločnosť Penta Real Estate 377 bytových jednotiek a ďalších 1 765 je vo výstavbe (Bory Bývanie, Nuselský pivovar, Nová Waltrovka, Victoria Palace, Juliska, Pri Mýte, Vila Chittussi). Penta v prvom štvrťroku minulého roka uzavrela odpredaj aktív v hodnote 244 miliónov EUR developerskej spoločnosti Alto Real Estate (Jozef Oravkin). Zároveň výrazne expandovala,  investovala 350 miliónov EUR do nákupu nových pozemkov a pripravuje nové projekty v Bratislave a Prahe. Ku koncu roka 2022 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v celkovej hodnote viac ako 1,16 miliardy EUR.

“Naše investície presiahli v minulom roku 800 miliónov EUR. Na Slovensku sme zavŕšili našu najzásadnejšiu investíciu do zdravotníctva  v podobe novej koncovej Nemocnice Bory. Tú sme slávnostne otvorili koncom marca 2023. V minulom roku presiahli naše investície do zdravotníctva sumu 146 miliónov EUR. Lekárenský holding Dr.Max pokračoval v expanzii na svojich kľúčových trhoch v strednej Európe a Taliansku. Vďaka investíciám v celkovej hodnote 160 miliónov EUR  sme boli schopní rozšíriť logistické skladové priestory, investovať do nových technológií a inovácií a otvoriť nové lekárne. V závere minulého roka sme zavŕšili aj predaj 51% vlastníckeho podielu spoločnosti Empik Group v Poľsku manažmentu firmy, čo predstavuje nový začiatok v histórii tejto ikonickej značky,” dodáva Iain Child.  

 

 

 

Medziročné porovnanie kľúčových dát:

2021

2022

Celkové aktíva portfóliových spoločností

€ 11,1 mld.

€ 14,3 mld.

Čistý zisk

€ 570 mil.

€ 483 mil.

Kumulatívne tržby portfóliových spoločností

€ 7,3 mld.

€ 8,0 mld.

Upravená EBITDA portfóliových spoločností

€ 513 mil.

€ 608 mil.

Celková suma CAPEX investícií

€ 525 mil.

€ 806 mil.

Celková suma zaplatených daní z príjmov a odvodov

€ 496 mil.

€ 607 mil.

 

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, v realitnom developmente a v médiách. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 40 000 ľudí a v roku 2022 dosiahla hodnota aktív skupiny 14.3 miliardy EUR. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe a v Bratislave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube