Penta podporila školy v regiónoch Slovenska

Nadácia Penta, ktorá zastrešuje charitatívne aktivity private equity skupiny Penta, darovala piatim školám na Slovensku v priemere po 200 tisíc korún. Dar získali školy v rámci projektu „Penta v regiónoch“. Jeho cieľom je podpora vzdelávania a rozvoj školstva v mestách a obciach, v ktorých spoločnosť Penta Investments realizuje svoje investície.

„Účel využitia finančného daru si stanovili priamo školy. Využili ho napríklad na opravu budovy školy, výstavbu športoviska, informatizáciu, či zakúpenie učebného programu“, povedal Peter Húska z Nadácie Penta.

V septembri dostali dar v tejto výške Základná škola v Zbrojníkoch a Stredné odborové učilište strojárske v Čadci. V júni boli medzi obdarovanými ZŠ Topoľčany na Tribečskej ulici a základná škola spoločne so združenou školou na ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom.

Zmyslom projektu je aj zlepšovanie a skvalitňovanie vyučovacieho procesu predovšetkým vo väzbe na potreby trhu práce. Strojárske učilište v Čadci využije dar aj na zakúpenie špeciálneho vzdelávacieho programu pre riadiaci systém NC strojov Heinenhein. Absolventi učilištia sú zaujímaví ako potenciálni zamestnanci najmä pre strojárske spoločnosti v regióne, tak ako pre podnik AVC Čadca, ktorý s učilišťom dlhodobo spolupracuje. Obdobná spolupráca medzi zamestnávateľom a školou funguje aj v Žiari nad Hronom v prípade združenej strednej školy a závodu ZSNP. V podnikoch AVC a ZSNP je akcionárom Penta Investments.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube