Penta podala trestné oznámenie na vedenie 1. Garantovanej

Private equity skupina Penta podala trestné oznámenie na vedenie 1. Garantovanej. Dôvodom na podanie trestného oznámenia sú pochybné finančné operácie medzi 1. Garantovanou, a.s., a spoločnosťou Solivary, a.s., ktorých výsledkom je neopodstatnený finančný záväzok 1. Garantovanej vo výške 1,2 mld. Sk. Existencia tohto záväzku ohrozuje vrátenie vkladov viac ako 30 tisíc drobných akcionárov. Táto finančná transakcia zároveň jednoznačne poškodila drobných akcionárov spoločnosti Solivary, a.s. a jej veriteľov. Medzi veriteľov Solivarov patria aj klienti Penty, pre ktorých skupina spravuje a vymáha pohľadávky.

Vedenie 1. Garantovanej sa opakovane snaží šíriť medzi akcionármi nepodložené obvinenia voči Pente z jej údajného pokusu o ovládnutie 1. Garantovanej. „Penta kategoricky takéto obvinenia odmieta. Toto neustále hľadanie nepriateľa je súčasťou systematickej manipulačnej kampane, ktorej jediným cieľom je zakryť skutočnosť, že vedenie 1. Garantovanej pripravilo svojich drobných vkladateľov a akcionárov o takmer 2 miliardy korún“, uviedol Jozef Špirko, partner private equity skupiny Penta.

Napriek tomu, že spoločnosti 1. Garantovaná a 1. Dôchodková vyzbierali od vkladateľov viac ako 3 miliardy korún, skutočne investovaných bolo menej ako 1,5 miliardy Sk. Zakladatelia 1. Garantovanej – Andrej Kollár a Róbert Lauko doteraz nevysvetlili, kde skončili ďalšie skoro dve miliardy korún drobných vkladateľov a akcionárov. Naopak, podobne ako zakladatelia iných nebankových subjektov (ako BMG, AGW a Horizont Slovakia), veľmi intenzívne manipulujú verejnú mienku a zneužívajú dôverčivosť drobných vkladateľov a akcionárov 1. Garantovanej. Na propagandu úspešne využívajú občianske združenie Naša Garantovaná, ktorého vznik sami iniciovali. Naša Garantovaná mala budiť dojem nezávislého ochrancu práv drobných vkladateľov a akcionárov 1. Garantovanej. V skutočnosti však slúži na ich manipuláciu a dezinformovanie.

Verejnosti sú neustále podsúvané informácie o vysokej hodnote majetku 1. Garantovanej. Tieto informácie sa však opierajú len o účtovnú hodnotu spoločnosti, pričom skutočná tržná hodnota majetku 1. Garantovanej je výrazne nižšia. Neprehľadné finančné operácie, ktoré vedenie 1. Garantovanej uskutočňovalo a naďalej realizuje, slúžia na účtovné zakrytie chýbajúcich skoro dvoch miliárd korún a sú vážnym ohrozením vrátenia aspoň časti vkladov drobných vkladateľov a akcionárov. Medzi takéto operácie patrí už aj spomenutý vznik neopodstatneného záväzku vo výške 1,2 mld. Sk.

Zakladatelia 1. Garantovanej Andrej Kollár a Róbert Lauko doteraz voči vkladateľom a akcionárom spoločnosti nesplnili žiadne sľuby a záväzky a pripravili ich o veľkú časť vkladov. Napriek tomu doteraz pôsobia v predstavenstve 1. Garantovanej a je im tak umožnené naďalej beztrestne poškodzovať a znehodnocovať majetok 1. Garantovanej, ktorý patrí predovšetkým viac ako 30 tisícom drobných vkladateľov a akcionárov. Všetky uvedené skutočnosti a informácie Penta poskytla orgánom činným v trestnom konaní a sú k dispozícii aj akcionárom 1G na mailovej adrese informacie1G@penta.sk

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube