Penta otvára Venture Fund

Spoločnosť Penta Investments vyzýva k podávaniu podnikateľských nápadov. Projekty bude podporovať prostredníctvom novo založeného Venture Fundu, do ktorého vložila 300 000 EUR.

 Projekty by mali spĺňať niekoľko základných požiadaviek. Mali by prinášať inovácie, nové nápady, byť do budúcna perspektívne a samofinancovateľné. Očakáva sa, že by mali mať potenciál širšieho pozitívneho dopadu, napríklad v podobe perspektívnych technológií, ekologických riešení, spoločenského prínosu.  Minimálna výška podpory na jeden projekt bude 30 000 EUR.

"Chceme podporiť začínajúcich podnikateľov, ktorí majú odvahu a nové, unikátne nápady, ale chýba im kapitál pre ich realizáciu. Tým, že jednou z hlavných hodnôt Penty je podnikavosť, je Venture Fund pre nás autentická forma podpory.  Okrem finančnej účasti budeme poskytovať novým projektom know-how a skúsenosti pre realizáciu sľubných zámerov," uviedol Jaroslav Haščák, managing partner Penty.

Venture Fund je zameraný predovšetkým na perspektívnych podnikateľov a to v krajinách, kde Penta aktívne pôsobí a má svoje zastúpenie – na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Z doručených žiadostí bude vyberať investičná komisia zložená zo zástupcov Penty. Predkladatelia perspektívnych projektov budú pozvaní na obhajobu svojho projektu.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube