Penta odkúpila spoločnosť Rotortech

Minulý týždeň česko - slovenská private equity spoločnosť Penta uskutočnila svoju prvú akvizíciu v západnej Európe, keď odkúpila britskú spoločnosť Rotortech Limited vyrábajúcu kompozity pre letecký priemysel. Novovzniknutá spoločnosť bude pôsobiť pod názvom Rotortech Aero Composites a po reštrukturalizácii sa pravdepodobne stane súčasťou Aera Vodochody, ktoré je takisto vo vlastníctve Penty.

Hneď po podpise zmluvy bol v podniku vymenovaný nový manažment, v ktorom sú zastúpení predstavitelia Penty aj Aera Vodochody.

"Akvizícia Rotortechu potvrdzuje dlhodobý záujem spoločnosti Penta o letecký priemysel. Aero Vodochody je pripravené zvýšiť objem výroby a súťažiť s poprednými dodávateľmi v leteckom priemysle. Získanie technológie na výrobu kompozitov prostredníctvom odkúpenia Rotortechu posilní pozíciu Aera na svetovom trhu leteckých konštrukcií a spoločnosti uľahčí získanie nových kontraktov,” povedal partner Penty Marek Dospiva.

Kúpe predchádzali náročné rokovania, ktoré trvali niekoľko mesiacov. Penta zvíťazila vo výberovom konaní nad miestnymi súkromnými investičnými spoločnosťami a strategickými investormi.
Hlavnou oblasťou činnosti Rotortechu je výroba kompozitných dielcov pre letecký priemysel.

Zvyšovanie podielu kompozitov v leteckej technike je dlhodobým celosvetovým trendom. V nasledujúcich rokoch sa očakáva rast dopytu o 20 % ročne. Hlavnou prednosťou tohto moderného materiálu je ideálna kombinácia pevnosti a nízkej hmotnosti v porovnaní s klasickými kovovými zliatinami používanými na výrobu primárnych leteckých konštrukcií.

V najbližšej budúcnosti Penta plánuje investície do výrobnej technológie spoločnosti Rotortech. Medzi zákazníkov spoločnosti patrí Aero Vodochody, Sikorsky Aircraft Corporation a koncern BAE.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube