Penta od januára preberá zamestnancov a výrobu v Novokeri

Private equity skupina Penta preberá k 1.1.2008 od spoločnosti BPS, a.s. (bývalý Novoker) výrobu, 260 zamestnancov a všetky činnosti súvisiace s prevádzkou. Výroba bude pokračovať pod novou spoločnosťou, ktorá v záujme zachovania tradície výrobcu keramických obkladov bude pôsobiť pod značkou Novoker, a.s.

"Pred pol rokom sme sa zaviazali, že oživíme v podniku výrobu a vytvoríme transparentnú vlastnícku a majetkovú štruktúru. Boli to nevyhnutné predpoklady k tomu, aby sme od januára 2008 mohli prevziať podnik, priniesť ďalšie investície a hľadať preň perspektívu v podobe vstupu strategického investora," povedal Jozef Špirko, partner private equity skupiny Penta.

Napriek tomu, že v súčasnosti zodpovednosť za pracovnoprávne vzťahy v podniku stále nesie spoločnosť BPS, a.s., Penta umožnila svojím budúcim zamestnancom získať bezúročnú pôžičku.

„Našou snahou bolo pomôcť riešiť nepriaznivú situáciu zamestnancov, ktorým BPS zastavila výplatu miezd z dôvodu svojho konkurzu. V súčasnosti začíname s našimi novými zamestnancami podpisovať pracovné zmluvy, ktoré počítajú so zvýšením miezd v priemere o viac ako 10%," uzavrel Jozef Špirko.

Penta v Novokeri:

  • na konci júla 2007, private equity skupina Penta na základe iniciatívy akcionárov spoločnosti BPS prevzala pohľadávky, ktoré mala Slovenská sporiteľňa voči spoločnosti BPS,
  • prioritou Penty bolo znovu obnovenie výroby, stabilizácia pracovnej sily, majetková konsolidácia a príprava podniku k prevzatiu pod novou spoločnosťou k 1.1.2008,
  • úspešným zavŕšením uvedených krokov, vznikol predpoklad pre vstup strategického investora.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube