Penta našla strategického partnera pre VSŽ Foundry

Po viac ako 1,5 ročnom hľadaní vhodného strategického partnera pre spoločnosť VSŽ Foundry, ktorá sa zameriava na výrobu odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny a oceľoliatiny (pôvodne VSŽ Inžiniering) sa private equity skupine Penta podarilo nájsť strategického zahraničného investora so zámerom rozvoja výroby laitiny v tejto spoločnosti. Novým vlastníkom je spoločnosť SILBITZ GUSS GmbH, významný výrobca zlievárenských produktov z Nemecka, ktorý patrí do podnikateľskej skupiny DIHAG, združujúcej viac ako 12 výrobných podnikov v Európe. VSŽ Foundry zamestnáva viac ako 350 zamestnancov. K definitívnemu vstupu strategického partnera do košickej spoločnosti VSŽ Foundry došlo v priebehu tretieho štvrťroku 2005.

„ Penta pokračuje v reštrukturalizácii spoločností, patriacich do Slovenského investičného holdingu (bývalej VSŽ Košice) a napĺňa tak svoju stratégiu ozdravovania výrobných spoločností a ich odpredaja strategickým investorom,“ uviedol generálny riaditeľ SIH, Anton Bittner a dodal: „ VSŽ Foundry je významným producentom odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny a našim cieľom bolo zachovať v spoločnosti nie len výrobu, ale aj pracovné miesta.“
Prevzatie VSŽ Foundry spoločnosťou Silbitz Guss, GmbH vyplýva z hlavného cieľa nového manažmentu, ktorým je snaha vytvoriť z VSŽ Foundry lídra v rámci východnej Európy vo výrobe vysokokvalitných odliatkov z tvárnej liatiny.
VSŽ Foundry bola jednou z dcérskych spoločností Slovenského investičného holdingu, a.s., v ktorom je rozhodujúcim akcionárom stredoeurópska private equity skupina Penta.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube