Penta má záujem o privatizáciu OKD, a.s.

Penta Finance, a.s., člen česko-slovenskej finančnej skupiny Penta (ďalej iba „Penta“) dnes doručila na Fond národního majetku ČR (ďalej iba „FNM ČR“) list, ktorým prejavila záujem o účasť na privatizačnom procese predaja majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s.

Vláda Českej republiky prijala 12. novembra 2003 uznesenie, ktorým vyhlásila súhlas so zahájením exkluzívnych rokovaní so spoločnosťou KARBON INVEST, a.s. (ďalej iba „KARBON INVEST“) za účelom predloženia ponuky na získanie 45,88 % akcií spoločnosti OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s. (ďalej iba „OKD“). „Penta v liste upozornila, že predaj spoločnosti OKD v privatizačnom procese uskutočnenom na základe exkluzívnych rokovaní so spoločnosťou KARBON INVEST bez vyhlásenia otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a bez možnosti iných záujemcov, ktorým by bol poskytnutý dostatok času a informácií na riadne ocenenie predávaného majetku, by musel byť považovaný za verejnú podporu, čo je v rozpore so súčasnou českou legislatívou a ustanoveniami Európskej únie,“ – uviedol Jaroslav Haščák, člen predstavenstva Penta Group, a.s. a dodal: „žiadame preto Vládu ČR a FNM ČR o začatie rokovaní s našou spoločnosťou ohľadom predloženia konkurenčnej ponuky na získane akcií OKD“.

Penta je pripravená deklarovať svoj seriózny záujem o získanie akcií OKD zložením dohodnutej peňažnej sumy ako zábezpeky, pokiaľ to bude potrebné. „Aj keď v súčasnosti nemáme k dispozícii informácie a podklady potrebné na uskutočnenie riadneho ocenenia predávaného majetku pre svoju ponuku, predpokladáme, že nami ponúknutá cena za privatizovanú majetkovú účasť štátu bude najmenej 1.800.000.000 CZK“, uviedol Jaroslav Haščák.

O privatizáciu akcií OKD, predstavujúcich 45,88 % základného imania má Penta vážny záujem, ktorý vychádza z dlhodobých skúseností v oblasti investovania a reštrukturalizácií, a to aj v sektore energetiky v Čechách a na Slovensku (naposledy nadobudnutie 90 % akcií spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava prostredníctvom spoločnosti PPC Holding, a.s. od Fondu národného majetku Slovenskej republiky). Finančná a investičná skupina Penta prostredníctvom svojich projektov zamestnáva viac ako 15 tisíc zamestnancov. Objem aktív celej skupiny je na úrovni 10 miliárd korún.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube