Penta investuje 3 mil. eur do modernizácie nemocníc

Na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu SR nadobudla investičná skupina Penta sto percentný obchodný podiel v spoločnosti Estate Consult, ktorá prevádzkuje regionálnu sieť nemocníc Svet zdravia.

Ide o desať  nemocníc v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Partizánske a Vranov nad Topľou s detašovanými pracoviskami v Medzilaborciach a v Stropkove. Penta do konca roka investuje 3 mil. eur, ktoré budú použité na modernizáciu nemocníc a zlepšenie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb.

"Našim cieľom je vybudovať sieť regionálnych nemocníc, ktoré prinesú dostupnú a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Budeme pokračovať v už začatom ozdravnom pláne, ktorý rieši predovšetkým finančnú stabilizáciu nemocníc a zastavenie ich zadlžovania. V rámci tejto stratégie dostanú nemocnice aj nové medicínske zariadenia a dôjde k modernizácii, resp. rekonštrukciám a opravám budov, z ktorých mnohé sú v havarijnom stave," povedal Eduard Maták, partner investičnej skupiny Penta.

V tomto roku budú vďaka vkladu nového majiteľa uskutočnené predovšetkým investície do nákupu lineárneho urýchľovača, nových ultrazvukov a röntgenov. V nemedicínskej oblasti dôjde k zlepšeniu tepelného hospodárstva, skvalitneniu klimatizácií operačných sál či oprave zatekajúcich striech.

Minulý rok ukončila skupina Svet zdravia s prevádzkovou stratou 2,3 mil. eur, za prvý polrok tohto roka dosiahla prevádzkový zisk 0,4 mil. eur. Pritom celkové záväzky z obchodného styku celej skupiny nemocníc boli k 30. júnu tohto roka vo výške 17,3 mil. eur. Tržby nemocníc spolu za prvý polrok tohto roka dosiahli 44,7 mil. eur.

V nemocniciach, ktorých spádová oblasť predstavuje 631 tisíc obyvateľov, pracuje 4 400 zamestnancov.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube