Penta Investments ponúka Hlavnému mestu Bratislava za pozemky medzi Starým a Prístavným mostom v Petržalke 1 mld. Sk

Spoločnosť Penta Investments predložila minulý piatok, 30. júna 2006, Magistrátu Hlavného mesta Bratislava ponuku na odkúpenie pozemkov v Petržalke, medzi Starým a Prístavným mostom. Ide o pozemky, o ktorých magistrát v týchto dňoch rozhoduje s cieľom ich predaja. „Za tieto pozemky sme ponúkli magistrátu kúpnu cenu vo výške 9 100 Sk/ 1m2,. Celkovú kúpna cena za predmetné pozemky by tak predstavovala investíciu v celkovej hodnote takmer 1 mld. Sk,“ uviedol Mgr. Jozef Oravkin, partner spoločnosti Penta Investments, a.s.

O možnosti odkúpenia predmetných pozemkov sa Penta dozvedela prostredníctvom médií. „Sme pripravení o našej ponuke ďalej rokovať“, spresnil Jozef Oravkin a dodal: „pevne veríme, že poslanci pristúpia k riešeniu vzniknutej situácie transparentne a zodpovedne tak, aby boli všetky postupy v súlade so slovenskou a európskou legislatívou“.
Penta má záujem rozvíjať spomínané územie v nadväznosti na územný plán mesta a dodržiavať tak funkčnú a priestorovú reguláciu územia, vrátane dopravy a podmienok napojenia na inžinierske siete.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube