Penta hospodárila so ziskom, vstupuje na nové trhy.

Ku koncu roka 2006 dosiahla skupina Penta v súlade s medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) konsolidovaný zisk vo výške 183 mil. EUR., čo predstavuje 6,3 mld. SKK.

„Naším cieľom na najbližšie roky je prienik na nové trhy, mimo tradičného českého a slovenského priestoru. V tomto ohľade považujeme za kľúčové aj zriadenie novej pobočky v Moskve, ktorú sme otvorili v septembri 2006. V najbližšom období otvoríme pobočku vo Varšave," povedal Jaroslav Haščák, partner private equity skupiny Penta.

Úspechy, ktoré Penta vlani dosiahla, pripisuje najmä úspešnému zavŕšeniu predaja spoločnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. K výsledkom skupiny Penta v roku 2006 významne prispelo aj pozitívne hospodárenie portfóliových spoločností, a to najmä spoločnosti Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava, či Slovenské investičné družstvo.

V roku 2006 došlo k zavŕšeniu prvého úspešného projektu Penty v oblasti Real Estate, ku kolaudácii úvodnej fázy výstavby nového administratívneho centra v Bratislave, Digital Park. Penta začala projekt realizovať hneď potom, ako sa rozhodla v roku 2005 zriadiť odbor Real Estate a venovať sa tejto oblasti. Zároveň v tomto období Penta začala s prípravou realizácie viacerých významných realitných projektov v ČR a SR ako napríklad projekt novej mestskej časti v Bratislave, The Port.

Penta očakáva, že jej výsledky v roku 2007 budú ovplyvnené predovšetkým novými projektmi v sektore energetiky, významnou akvizíciou spoločnosti AERO Vodochody a.s. v Českej republike, či najväčšou akvizíciou skupiny mimo územia ČR a SR, kúpou poľského maloobchodného reťazca Žabka.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube