Penta chce rozvíjať Debreceni

Private equity skupina Penta sa ujíma akcionárskych práv v skupine Debreceni. Jej zámerom je predovšetkým budovať a ďalej rozvíjať tradičnú kvalitu produktov.

"Chceme ďalej stavať na úspechu Debreceni a pomôcť, aby sa mohla so svojimi vysoko kvalitnými výrobkami uplatniť aj na nových trhoch. Náš vstup je súčasťou strategického plánu vytvorenia stredoeurópskeho holding-u mäsových výrobcov. Debreceni sa stáva jeho pevnou súčasťou," povedal Jozef Špirko, partner private equity skupiny Penta.

"Globálna situácia v mäsopriemysle je zložitá, neustály rast vstupných nákladov prirodzene tlačí výrobcov k čoraz väčšej efektivite. Rozhodli sme sa spolupracovať so silným partnerom, pretože veríme v potrebu konsolidácie výrobcov v tomto regióne. Radi sa budeme ďalej podieľať na rozvoji nielen Debrecenu, ale aj vznikajúceho holding-u," povedal Gyula Roman, hlavný majiteľ skupiny Debreceni.

Maďarský a slovenský protimonopolný úrad už schválil koncentráciu. Jej predmetom sú závody Debrecéni Hús, Szolemeat a Csaba Hús. Dňa 25. júna 2008 sa konalo Valné zhromaždenie skupiny, ktoré rozhodlo o zmene v orgánoch. Gyula Roman bol zvolený do Dozornej rady, predsedom Dozornej rady holding-u je partner private equity skupiny Penta, Jozef Špirko. CEO skupiny bude naďalej István Kovács.

Základné informácie:

Skupina Debreceni je druhým najväčším výrobcom mäsa v Maďarsku s 20 % trhovým podielom v mäse a 10% v mäsových výrobkoch. Patria do nej závody SzoleMeat, Debreceni Hús, Kápúvári Hús a CsabaHús. K 31.12.2007 dosiahli tržby skupiny 130 miliónov EUR, zamestnáva okolo 1000 zamestnancov. Skupina bola založená v roku 1894. Vyrába trvanlivé mäsové výrobky, mäkké salámy, mäkké mäsové výroby a špeciality.

Penta v mäsopriemysle

  • Február 2007 – Penta sa stáva 100% vlastníkom spoločnosti PM Zbrojníky, štvrtý najväčší výrobca v SR
  • Jún 2008 – Penta sa stáva 100% vlastníkom skupiny Mecom, ktorá je najväčším výrobcom v SR
  • Jún 2008 – Penta sa stáva 99% vlastníkom skupiny Debreceni, ktorá je druhým najväčším výrobcom v Maďarsku
  • Druhý polrok 2008 – očakávané akvizície v mäsopriemysle na českom trhu

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube