Penta bude pokračovať v masívnom investovaní

Rok 2021 uzavrela skupina Penta s čistým ziskom 570 mil. EUR. Penta významne investovala do rozvoja svojich spoločností a projektov a to v celkovej sume 525 mil. EUR. V najbližších 5 rokoch plánuje Penta preinvestovať okolo 3 miliardy EUR do modernizácie, rozvoja, či akvizícií v rámci existujúcich investičných platforiem a projektov. Na konci roku 2021 skupina zamestnávala viac ako 41 000 ľudí a na daniach a odvodoch zaplatila celkom 496 mil. EUR.

„Už v roku 2020, po vypuknutí pandémie, sme prijali celý rad opatrení a boli sme konzervatívni v očakávaniach. To vytvorilo priaznivé predpoklady pre výkonnosť našej skupiny aj v ďalšom pandemickom roku 2021. Významne nám tiež pomohlo, že máme dobre diverzifikované portfólio a až na výnimky, nebola väčšina našich firiem negatívne zasiahnutá reštrikciami, ktoré vyplývali  z protiepidemických opatrení. Zároveň naše manažérske tímy dokázali využiť príležitosti aj na rýchlejšiu digitalizáciu služieb a procesov. Týka sa to najmä Dr.Maxa, Fortuny, retailových firiem, ale aj médií. Chcel by som taktiež oceniť podporu a dôveru všetkých našich zamestnancov, zákazníkov, obchodných a finančných partnerov a poďakovať sa im za spoluprácu“, povedal Iain Child, Managing Partner Penty.  

Výsledky skupiny najvýznamnejšie ovplyvnila sieť lekární Dr.Max, Penta Real Estate, a sektor finančných služieb. Nemocnice Penty dokázali zlepšiť svoju prevádzku, do siete naďalej smerujú rozsiahle investície najmä do výstavby Nemocnice Bory v Bratislave a modernizácie existujúcich zariadení. Rok 2021 bol veľmi úspešný aj pre mediálne firmy Penty v Čechách a na Slovensku, ktoré dosiahli rekordnú EBITDA a významne tak zvýšili svoju celkovú hodnotu v rámci portfólia.

V roku 2021 postavila Penta Real Estate 1051 bytových jednotiek (Maison Ořechovka, SKY PARK by Zaha Hadid) a ďalších 1726 je vo výstavbe (Bory Bývanie, Nuselský pivovar, Nová Waltrovka, Victoria Palace). Na konci roka 2021 spravovala Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,2 miliardy EUR.

Skupina Penta a pomoc Ukrajine

Skupina Penta nemá žiadne investičné aktivity na Ukrajine, či v Rusku. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny zo strany Ruskej federácie, Penta pristúpila k zorganizovaní pomoci s cieľom podporiť ukrajinské obyvateľstvo, ktoré čelí humanitárnej kríze. Na túto pomoc skupina Penta vyčlenila celkový rozpočet 3 mil. EUR, pričom aktivity smerujú do troch kľúčových oblastí:

  • Vyslanie zdravotníckeho a humanitárneho materiálu do ukrajinských nemocníc a zdravotníckych zariadení;
  • Samostatne, ale aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami pomoc ukrajinským utečencom na území Českej republiky, Poľska, Slovenska, či v Rumunsku;
  • Organizácia humanitárnej zbierky v celej skupine Penta, cez ktorú sa podarilo získať viac ako 300 000 EUR.

 

 

Medziročné porovnanie kľúčových dát:

2020

2021

Celkové aktíva portfóliových spoločností

11,1 mld. EUR

12 mld. EUR

Čistý zisk

134 mil. EUR

570 mil. EUR

Kumulatívne tržby portfóliových spoločností

6,9 mld. EUR

7,3 mld. EUR

Upravená EBITDA portfóliových spoločností

421 mil. EUR

513 mil. EUR

Celková suma CAPEX investícií

419 mil. EUR

525 mil. EUR

Celková suma daní z príjmu a odvodov

406 mil. EUR

496 mil. EUR

 

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, v realitnom developmente a v médiách. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe a v Bratislave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube