Penta a Vinaco odmietajú diskreditačnú kampaň

Investičná skupina Penta (ďalej iba „Penta“) sa prihlásila do verejného výberového konania na predaj balíka pohľadávok v nominálnej hodnote 15 mld. Sk, vyhláseného Slovenskou konsolidačnou, a.s.

Penta so znepokojením sleduje vývoj situácie na trhu s pohľadávkami, ktorý je v posledných mesiacoch čoraz viac ovplyvňovaný prostredníctvom účelových a skreslených informácií, podsúvaných médiám, ktorých cieľom je s najväčšou pravdepodobnosťou diskreditácia spoločnosti VINACO a tiež samotnej investičnej skupiny Penta.

Penta pôsobí v oblasti správy a vymáhania pohľadávok už niekoľko rokov a patrí v tejto oblasti k renomovaným subjektom na trhu. Spolu s jednou z najväčších investičných bánk na svete, spoločnosťou Credit Suisse Fisrt Boston, vytvorila joint venture – VINACO Holding Limited. Vinaco má zároveň mandátnu zmluvu so spoločnosťou Penta Group, a.s., členom investičnej skupiny Penta, na základe ktorej Penta spravuje a vymáha pre Vinaco pohľadávky.

Penta v súčasnosti spravuje pohľadávky v nominálnej hodnote takmer 12 mld. Sk. Historicky Penta spravovala pohľadávky v celkovej nominálnej hodnote takmer 25 mld. Sk, pričom išlo o pohľadávky voči viac ako 500 dlžníkom.

Pohľadávky, ktoré Penta spravuje, pochádzajú jednak z portfólia Slovenskej konsolidačnej, a.s., ako aj z portfólia niektorých skrachovaných bánk a taktiež z prostredia súkromného sektoru.
Správa a realizovanie pohľadávok je právne, časovo i ekonomicky náročným procesom, ktorému sa Penta aktívne venuje niekoľko rokov. Penta disponuje kvalitným know-how a má reputáciu precízneho a koncepčného veriteľa.

Penta má záujem podnikať a pôsobiť v transparentnom prostredí s presne zadefinovaným legislatívnym rámcom. Sme presvedčení, že len dôsledným uplatňovaním práva je možné slovenský trh s pohľadávkami očistiť od neserióznych a nekalých praktík.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube