Penta a Atel sa tendra na kúpu PPC Bratislava, a. s. zúčastnia ako partneri

Energetická skupina Aare – Tessin Ltd. for Electricity (ďalej iba „Atel“) a finančná a investičná skupina Penta (ďalej iba „Penta“) sa zúčastnia prostredníctvom spoločnosti PPC Holding, a.s. verejného výberového konania na predaj 90% podielu majetkovej účasti Fondu národného majetku SR (ďalej iba „FNM SR“) a 10% podielu Slovenských elektrární, a.s. na základnom imaní spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava (ďalej iba „PPC“).

Atel a Penta uzavreli spolu dohodu o vytvorení strategického partnerstva medzi spoločnosťou Atel a PPC Holding, a.s. PPC Holding je 100% dcérou spoločnosti VSŽ, akciová spoločnosť, Košice. VSŽ je členom finančnej a investičnej skupiny Penta, pričom podiel Penty na hlasovacích právach vo VSŽ dosahuje 89,08%.

Spoločnosť Atel zaslala dňa 30.januára 2004 – teda v deň podávania záväzných ponúk do tendra, vyhláseného FNM SR na FNM SR list o potvrdení strategického partnerstva s Pentou. Svoju ponuku Atel na FNM SR nepodal. Ponuku predložila finančná skupina Penta, pričom dňa 5.2.2004 bola ponuka Penty doplnená v zmysle požiadaviek FNM SR.

Atel je nezávislou energetickou skupinou a poskytovateľom energie a integrovaných služieb v krajinách celej Európy. Atel bude plne poskytovať svoje využiteľné skúsenosti pri výrobe elektrickej energie, skúsenosti v energetickom manažmente, obchodovaní s energiou a skúsenosti s marketingom, ako aj súvisiace technické služby.

Oblasť energetiky monitoruje finančná skupina Penta už niekoľko rokov. Prostredníctvom svojich podielov vo výrobných podnikoch (v projektoch), akými sú ZSNP, a.s., VSŽ, akciová spoločnosť Košice, ADAST Adamov a OZETA NEO, a.s. pôsobí finančná skupina Penta aj v oblasti výroby energií. V súčasnosti Penta prostredníctvom svojich projektov zamestnáva viac ako 15 tisíc zamestnancov. Objem aktív celej skupiny je na úrovni 10 miliárd korún.

Získanie podielu v spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava vnímajú obaja partneri – Penta a Atel ako strategickú a dlhodobú investíciu do sektora energetiky na Slovensku a v strednej Európe.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube