Otvorený list pri príležitosti mimoriadnej schôdze k zdravotníctvu

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

naša investičná skupina je najvýznamnejším súkromným investorom v slovenskom zdravotníctve. Máme záujem o dlhodobé pôsobenie v tomto sektore a prirodzene sa zaujímame o to, akým smerom sa bude slovenské zdravotníctvo rozvíjať. Každý, kto má v slovenskom zdravotníctve dlhodobé plány, nemôže byť ľahostajný voči súčasnému stavu, ktorý charakterizuje predovšetkým nárast dlhu v nemocniciach, korupcia a plytvanie a v neposlednom rade nespokojnosť zdravotníckeho personálu a pacientov.

Vnímame pozitívne, že sa zdravotníctvo stáva jednou zo zásadných celospoločenských tém, čoho dôkazom je aj mimoriadna schôdza NR SR. Vzniká tým veľká príležitosť k tomu, aby sa dlhodobé problémy slovenského zdravotníctva prestali len pomenovávať, ale aby sa na politickej scéne začal vytvárať aj širší konsenzus, ktorý by viedol ku konkrétnym riešeniam tak, aby neboli ohraničené volebným obdobím len jednej vládnej garnitúry.

Sme presvedčení, že hlavným problémom slovenského zdravotníctva sú zle fungujúce verejné nemocnice, ktoré vytvárajú dlh a dochádza v nich k preukázateľne nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami. Nemocnice si zároveň vyžadujú masívne investície do modernizácie tak, aby sa začali podobať na zariadenia 21.storočia. Za posledných 10 rokov sa výdavky, ktoré plynú do slovenského verejného zdravotníctva zvýšili o takmer 1 miliardu eur. Slovensko tak v zdravotníctve vynakladá, prepočítané na osobu, najviac peňazí z pomedzi krajín V4.

Napriek tomu sa úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacientov nezvyšuje. Nárast objemu verejných zdrojov do zle nastaveného zdravotníckeho systému je preto plytvanie vzácnymi zdrojmi. Slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadné zmeny, ktoré sa dôsledne vysporiadajú s príčinami súčasných problémov. Radi by sme preto ponúkli k širšej verejnej diskusii konkrétne návrhy, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností v sektore.

 

  • Spustiť fungujúci e-health a zdieľať klinické dáta, aby pacient dostal komfortnejšiu a bezpečnejšiu liečbu. Na e-health bolo do dnešného dňa vynaložených takmer 50 miliónov eur, verejný e-health pritom stále nie je funkčný

  • Zaviesť nový platobný mechanizmus DRG, ktorý zvýši spravodlivosť a efektivitu pri prerozdeľovaní zdrojov. DRG zároveň vyvíja účinný tlak na znižovanie počtu hospitalizácií a umožňuje zvyšovať špecializáciu jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  • Možnosť diferencovať výšku poistného v zdravotných poisťovniach, čím by sa medzi zdravotnými poisťovňami vytvorila prirodzená súťaž o poistenca

  • Odpolitizovať prostredie nemocnice profesionálnym výberom riaditeľov a riadiť verejné nemocnice systémom siete. Zaviesť hmotnú zodpovednosť štatutára nemocnice za jej výsledky

  • Odpolitizovať riadenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zaviesť manažérske štandardy spolu s hmotnou zodpovednosťou top manažmentu za výsledky poisťovne

  • Zadefinovať reálne garantovateľný rozsah a štandard zdravotnej starostlivosti, ktorá má byť hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Je zrejmé, že veľká časť uvedených návrhov sa objavuje či už vo verejných diskusiách, tak aj v programoch politických strán, ktoré sa uchádzajú o dôveru občana v nadchádzajúcich voľbách. Ak by sa čo len časť z nich stala súčasťou programového vyhlásenia budúcej vlády a dostala sa tak do zoznamu priorít, sme presvedčení, že by to významne posunulo riešenie problémov slovenského zdravotníctva.

Záleží nám na stave slovenského zdravotníctva, do ktorého sme už investovali stovky miliónov eur, hlavne do modernizácie nemocníc a do nákupu nových prístrojov a zariadení. V súčasnosti realizujeme výstavbu Nemocnice novej generácie v Michalovciach, ktorá sa tak stane prvou novo postavenou všeobecnou nemocnicou na Slovensku po 25 rokoch. Zároveň zvažujeme aj strategickú investíciu do výstavby novej koncovej nemocnice, ktorá by výrazne zvýšila kvalitu zdravotnej starostlivosti pre pacientov a vytvorila dôstojné pracovné podmienky pre zdravotnícky personál.

Dovoľujem si Vás ubezpečiť, že v prípade záujmu z Vašej strany, alebo zo strany Vašich kolegov, sme pripravení otvorene diskutovať o týchto problémoch a podeliť sa o naše získané skúsenosti, ktoré sme získali z viac ako 10 ročného pôsobenia v zdravotníctve nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom regióne.

 

S úctou

Eduard Maták

Partner zodpovedný za zdravotníctvo v Penta Investments

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube