Odôvodnenie žalôb voči vydavateľovi Hospodárskych novín

Vážený pán riaditeľ,

rozhodol som sa Vás informovať o našom postoji a dôvodoch, pre ktoré sme podali žaloby voči spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. ako vydavateľovi denníka Hospodárske noviny.

Plne podporujem a rešpektujem právo novín a novinárov vyslovovať kritické názory, ako aj prinášať informácie o prešľapoch verejných činiteľov, či predstaviteľov podnikateľskej sféry. Mám však problém s tým, keď noviny a ich vydavateľ tolerujú správanie, ktoré nezodpovedá základným etickým a profesionálnym štandardom práce novinára. A tým by mala byť snaha prinášať nezaujaté informácie, ktoré sú overené a zodpovedajú faktografickej skutočnosti. Predpokladám, že Hospodárske noviny majú prijatý etický kódex obdobne, ako to majú aj iné vydavateľské tituly na Slovensku, či vo svete. Zároveň predpokladám, že zdôrazňuje potrebu nezaujatosti a nutnosti overovať fakty, ako základnú črtu novinárskej práce, ktorá ju odlišuje napríklad od blogerov, či internetových diskutérov.

Som presvedčený, že publikačná činnosť redaktora Hospodárskych novín Daga Daniša hrubo porušuje tieto princípy. Od júla 2014 až do mája 2015 publikoval Dag Daniš 19 článkov, komentárov, v ktorých zmieňoval investičnú skupinu Penta. V prílohe Vám posielam pre ilustráciu stručný výber z tejto Danišovej publikačnej činnosti. To, čo Daniš píše o Pente má jednu spoločnú črtu. Je to takmer vždy založené na domnienkach, neoverených a údajných informáciách, ktoré sú čitateľovi, verejnosti podsúvané ako nespochybniteľné fakty výhradne s negatívnou interpretáciou. Najčerstvejšie Danišove vyjadrenie na našu adresu, ktoré odznelo v Denníku N, že sa „nenechá buzerovať gorilami v obleku“, je vizitkou predovšetkým samotného autora, ktorý je podľa mojej mienky hanbou Hospodárskych novín. Daniš týmto, ale aj inými svojimi vyjadreniami prekračuje hranice prípustnej a vecnej novinárskej kritiky. Jeho prejav zodpovedá správaniu politického aktivistu, čo dokazuje aj Danišova pravidelná publikačná činnosť na portáli www.konzervativnyvyber.sk, ktorý vedie Milan Krajniak, spoluzakladateľ strany NOVA a v súčasnosti zakladateľ politického hnutia 300.

Na Danišove články sme sa vždy snažili reagovať predovšetkým vecným spôsobom, poukazovali sme konkrétne na zavádzajúce, či lživé skutočnosti, v niektorých prípadoch sme požiadali o zverejnenie opravy v zmysle tlačového zákona. Odozva zo strany Hospodárskych Novín bola prakticky nulová, na väčšinu našich výziev ani neprišla slušná odpoveď. V najnovšom prípade, na ktorý sme sa rozhodli zareagovať podaním žaloby, sa jednalo o dva články, ktoré v krátkom čase po sebe zverejnili Hospodárske noviny. Ich autormi boli Dag Daniš a politológ Martin Kugla. Nevidím dôvod na tomto mieste opakovať a rozoberať zjavne lživé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré sa objavili v týchto príspevkoch, tentokrát o aktivitách našej českej dcérskej spoločnosti Aero Vodochody. Náš postoj je zosumarizovaný v podaní, ktoré pripravili a podali naši právni zástupcovia a ktorého znenie máte predpokladám k dispozícii. Najprv sme Hospodárske noviny písomne vyzvali, aby zastavili zverejňovanie lživých informácií v tých súvislostiach, ktoré podsúval prvý Danišov komentár. Na túto výzvu sme nedostali žiadnu odpoveď, ale naopak došlo k zverejneniu ďalšieho článku v podobnom duchu, ktorého autorom bol Martin Kugla.

Novinári a vydavatelia novín majú v demokratickej spoločnosti značnú mieru slobody, ktorá im vytvára priestor pre nezávislú tvorbu. Súčasťou slobody je však aj zodpovednosť a schopnosť dodržiavať vlastné etické princípy a pravidlá. Vybavovanie si „účtov“ prostredníctvom politického aktivizmu určite nie je prejavom novinárskej slobody, ktorá by si zaslúžila rešpekt, podporu a ochranu. Tak, ako novinári majú právo rozhodnúť sa o čom a ako chcú písať, tak existuje aj právo na ochranu voči lživým a účelovo podávaným informáciám. V prípade vydavateľstva MAFRA Slovakia, a.s., sme sa rozhodli začať toto právo dôsledne uplatňovať a vymáhať.

 

S pozdravom,

Mgr. Martin Danko

External Relations Manager

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube