Ocenenie vynikajúcich študentov ekonómie

Šesť ocenených študentov si včera prevzalo „Cenu Penty za vynikajúce študijné výsledky“ (ďalej „Cena Penty“), ktorú už po siedmy krát vyhlásila Nadácia Penta v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Cena Penty je určená študentom posledného ročníka Ekonomickej univerzity a jej cieľom je motivovať študentov ekonómie k dosahovaniu mimoriadnych študijných výsledkov. Každý z ocenených študentov získal finančnú odmenu vo výške 70 000 Sk.
„Investovanie do mladých ľudí chápeme ako investovanie do budúcnosti. Rozvoj podnikateľskej sféry a celej spoločnosti vidíme práve v mladých, kvalitných a erudovaných odborníkoch, ktorí majú potenciál meniť veci k lepšiemu.“ – spresnila zmysel vyhlasovania Ceny Penta Katarína Remiašová, správkyňa Nadácie Penta.

Do siedmeho ročníka Ceny Penty sa prihlásilo 15 študentov zo všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Študenti museli spĺňať náročné výberové kritériá, ktoré boli nastavené tak, aby zhodnotili doteraz dosiahnuté študijné výsledky študentov, ich zodpovedný prístup k štúdiu, chuť samovzdelávať sa a profesionálne rásť“ – doplnila podmienky ocenenia Katarína Remiašová.

Výberová komisia, zložená z najvyšších akademických predstaviteľov Ekonomickej univerzity a vrcholových manažérov private equity skupiny Penta, vybrala z prihlásených študentov šesť najlepších. Študenti mali možnosť na osobnom stretnutí odprezentovať svoje doterajšie výsledky, študijné aktivity a taktiež svoje profesionálne plány do budúcnosti. Všetci študenti prezentovali vysokú odbornú úroveň, šikovnosť, ambicióznosť a širokú škálu záujmov.
„Ocenenie pre našich študentov je zároveň aj ocenením našej univerzity“, povedala prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD., prorektorka Ekonomickej univerzity pre vzdelávanie a dodala, že „spätná väzba z podnikateľského prostredia nám potvrdila dobrú kvalitu pripravenosti našich študentov do praxe a to aj vďaka rôznym formám dodatočného vzdelávania a možnostiam domácich a zahraničných stáži, na ktoré univerzita vytvára priestor a ktoré študenti čoraz viac využívajú.“

VII. ročník Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky a odmenu vo výške 70 000 Sk získali nasledovní študenti:

 • Bičanová Mária (Fakulta podnikového manažmentu)
 • Ertelová Dominika (Obchodná fakulta)
 • Strelková Simona (Obchodná fakulta)
 • Sušková Klaudia (Obchodná fakulta)
 • Vitková Veronika (Obchodná fakulta)
 • Stanová Nadežda (Národohospodárska fakulta)

Nadácia Penta pri príležitosti slávnostného odovzdania Ceny Penty zároveň odovzdala Ekonomickej univerzite dar vo výške 200 000 Sk.
Nadácia Penta taktiež vyhlási v tomto roku tretí ročník obdobnej súťaže v Českej republike pod názvom „Cena Penty za vynikajíci studijní výsledky“.

Nadácia doteraz celkovo ocenila 46 študentov.

Záväzné podmienky VII. ročníka „Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky“ určenej študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pre akademický rok 2005/2006 stanovila Výberová komisia nasledovné podmienky, ktoré musia spĺňať jednotliví kandidáti na udelenie „Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky”:

 • študent musí byť riadne zapísaný do posledného ročníka,
 • študent musí mať urobené všetky skúšky z predchádzajúceho štúdia
 • priemerný prospech za uplynulé štúdium musí dosahovať hodnotu 1,30 (jednoduchý aritmetický priemer)
 • študent musí aktívne ovládať angličtinu a ďalší ľubovoľný svetový jazyk

Študent zároveň musí spĺňať minimálne jednu z nasledovných podmienok:

 • študent musí publikovať v oblasti predmetu svojho štúdia
 • študent musí byť aktívny vo vedeckej práci v oblasti svojho štúdia
 • študent musí mať absolvovaný študijný pobyt v zahraničí
 • študent musí aktívne pôsobiť v niektorom zo športov
 • študent dosiahol úspech v medzinárodnej súťaži vo svojom odbore

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube