Obnova fasády na Jurkovičovej teplárni je hotová

Spoločnosť Penta Real Estate ukončila v rámci rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, Jurkovičovej teplárne, obnovu najvýznamnejšej časti jej fasády – rezného muriva. Zároveň sa výstavba prvej etapy projektu Sky Park dostáva do záverečnej fázy. Všetky tri rezidenčné veže spolu s novým mestským parkom by mali byť dokončené v prvej polovici budúceho roka.

Súčasťou rekonštrukcie Jurkovičovej teplárne je aj výstavba objektu vo vnútri teplárne, vďaka ktorému vzniknú nové priestory určené pre flexibilné kancelárie a verejnosť. Tá sa už taktiež začala, pričom plánované ukončenie prác na rekonštrukcii teplárne je koncom tretieho kvartálu 2020. Otvorenie priestoru pre nájomcov a verejnosť je plánované bezprostredne po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

„Jurkovičova tepláreň bude unikátnym priestorom v celej Bratislave. K jej rekonštrukcii sme pristupovali s maximálnym ohľadom na jej historickú hodnotu a verejné využitie,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ v Penta Real Estate Slovensko. „Zachováme jej industriálny charakter, napríklad plánujeme zakonzervovať pôvodný žeriav v turbínovej hale a umiestniť ho do novej polohy pod strechou, kde bude tvoriť dominantu priestoru,“ dodáva.

Komplexná rekonštrukcia budovy Jurkovičovej teplárne si vyžiada investíciu viac ako 11 miliónov EUR.

O projekte Sky park

Penta Real Estate celkovo investuje do projektu Sky Park viac ako 420 miliónov EUR. Prvé tri rezidenčné veže v projekte Sky Park sú momentálne vo výstavbe a obsahujú 792 bytov. Štvrtá rezidenčná veža je vo fáze získavania potrebných povolení a jej výstavba by sa mala začať v prvej polovici budúceho roka.

Súčasťou projektu sú aj dve kancelárskej budovy. Prvá z nich, Sky Park Offices, je už vo výstavbe, pričom na 31-tisíc m2 prenajímateľnej plochy ponúkne nájomcom najmodernejšie kancelárske priestory. Obsahuje aj viac ako 1200 m2 určených pre drobné obchodné prevádzky a takmer 500 parkovacích miest. Autorom tejto budovy je nemecký architektonický ateliér Vietzke & Borstelmann Architekten a generálnym projektantom GFI. Jej stavba by mala byť dokončená v prvej polovici roka 2020.

Druhá kancelárska budova, ktorej autorom je architektonické štúdio Zahy Hadid, disponuje v súčasnosti záväzným stanovisko magistrátu a právoplatnou EIA. Jej výstavba by sa mala začať začiatkom roka 2020.

Súčasťou projektu je aj nový mestský park s rozlohou viac ako 30-tisíc m2. Celkové náklady na výstavbu parku sú vo výške 4,5 milióna EUR.

O Pente Real Estate

Penta Real Estate je jedna z platforiem stredoeurópskej investičnej skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. V roku 2018 dosiahla hodnota aktív Penta Real Estate takmer 1,3 miliardy EUR.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube