Nezákonný postup pri konkurze polikliniky v Prešove

Spoločnosť VINACO HOLDINGS LIMITED (VINACO), ktorá patrí do investičnej skupiny Penta, považuje postup Krajského súdu v Košiciach a správkyne konkurznej podstaty vo veci konkurzu neštátneho zdravotníckeho zariadenia v Prešove, polikliniky  REIMANUS, spol. s r.o., za nezákonný. Ide o postup, ktorý súvisí s vyhodnotením 1. kola verejného ponukového konania na predaj polikliniky, ktoré bolo vyhlásené v marci 2009.

"Postup správkyne konkurznej podstaty Soni Géciovej a zákonného sudcu Františka Krempašského, ktorí  nerešpektujú schválený plán speňaženia a vôľu veriteľov, poškodzuje záujmy veriteľov a je v hrubom rozpore so zákonom. Preto sme podali podnet na Generálnu prokuratúru," uviedla Zuzana Petrová, právny zástupca spoločnosti VINACO.

Napriek tomu, že zvolení veritelia zaslali konkurznej správkyni zhodné stanoviská, v ktorých vyzvali odmietnuť všetky ponuky z 1. kola a vyhlásiť 2. kolo, správkyňa konkurznej podstaty navrhla súdu vydať súhlas na predaj polikliniky. Ešte v ten istý deň 27.4.2009 sudca František Krempašský vydal opatrenie, ktorým uložil predať majetok polikliniky.

1. ponukového kola na odpredaj polikliniky REIMANUS sa zúčastnilo 5 spoločností. Dôvodom, pre ktorý veritelia odmietli predložené ponuky, bol najmä vysoký záujem o polikliniku a fakt, že rozdiel medzi najvyššou a druhou najvyššou ponukou bol minimálny.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube