Návrh na predaj a zámenu pozemkov v Bratislave

Jedným z bodov rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 1.3.2007, je návrh na predaj a zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka. Ak by došlo k schváleniu tohto návrhu, Bratislava by mohla podľa odhadov Penty prísť o cca 300 mil. Sk v porovnaní s tým, ak by sa uvedené pozemky predávali formou verejnej súťaže.

Ide pritom o pozemky, ktoré sa mesto pokúšalo predať v priebehu roku 2006. K vyhodnoteniu verejnej súťaže napokon nedošlo.

Penta považuje verejnú súťaž za najtransparentnejší a najlepší spôsob predaja, najmä ak ide o lokalitu, ktorá má potenciál byť novou obchodnou štvrťou Bratislavy. Penta považuje za dôležité, aby Mestské zastupiteľstvo na svojom zajtrajšom zasadnutí rešpektovalo prehľadnosť a čistotu procesu predaja, ktorá je zárukou budúceho rozvoja danej lokality.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube