Najväčšie súkromné siete nemocníc a ambulancií na Slovensku budú mať jednotný manažment

Marek Duban sa stáva zastupujúcim generálnym riaditeľom spoločností Svet zdravia a ProCare.

Od apríla 2017 nastávajú zmeny vo vedení spoločností Svet zdravia, a. s., a Procare, a. s. Vzhľadom na to, že už od začiatku roka dochádza k plynulej integrácii manažmentov oboch spomínaných spoločností, novým zastupujúcim generálnym riaditeľom Sveta zdravia sa stáva Marek Duban. Zároveň ostáva pôsobiť na čele siete polikliník ProCare.

Ľuboš Lopatka, doterajší generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia, by mal aj naďalej spolupracovať s nemocničným sektorom Penty na medzinárodnej úrovni. Uvedené zmeny potvrdzujú strategický zámer úzkej integrácie nemocničnej a ambulantnej sféry v rámci skupiny Penta. Jej cieľom je dosiahnuť dlhodobé synergie v oblastiach kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a prevádzky. Obidve spoločnosti budú aj naďalej na trhu vystupovať ako samostatné právne subjekty.

„Ľuboš Lopatka vykonal skvelú prácu pri náročnej transformácii nemocníc Svet zdravia. Pod jeho vedením sa podarilo vybudovať najväčšiu súkromnú sieť nemocníc, ktorá je už dnes referenčnou v oblasti medicínskych a prevádzkových inovácií. Verím, že s Ľubošom Lopatkom budeme spolupracovať aj v budúcnosti. Teraz našu zdravotnícku skupinu čaká nová výzva v podobe integrácie nemocničnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Eduard Maták, partner v Penta Investments.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube