Nadácia Penta podporí študentov na zahraničných študijných pobytoch

Študenti vybraných univerzít, ktorí sa zúčastnia zahraničného študijného pobytu môžu požiadať o finančný príspevok z Nadácie Penta. Stačí ak do konca mája pošlú vyplnený formulár s profesným životopisom elektronicky na adresu nadácie.

„Ide o jeden z nových projektov, ktorými nadácia tradične podporuje vzdelávanie. V tomto prípade sme sa rozhodli podporiť študentov v rozširovaní a získavaní ďalších poznatkov v oblasti štúdia na zahraničnej univerzite," hovorí správkyňa Nadácie Penta Katarína Stupková.

Finančná podpora do výšky 5 000,-Sk mesačne, maximálne však do 70% vlastných nákladov nevyhnutných na zabezpečenie študijného pobytu je určená študentom 3. a 4. ročníka fakúlt nasledovných univerzít :

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Stavebná fakulta a Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Dĺžka študijného pobytu nesmie presiahnuť jeden rok. Študenti, ktorí sa budú uchádzať o podporu musia splniť niekoľko kritérií, medzi ktorými je dôležitý prospech. Priemer známok žiadateľa za všetky predchádzajúce semestre nesmie byť v prípade prvých troch univerzít vyšší ako 1,3 a v prípade ostatných univerzít vyšší ako 1,5. Podpora je viazaná na program SOCRATES, podprogram LLL- ERASMUS – mobilita študentov.

Bližšie informácie o projekte podpory študentov na zahraničných študijných pobytoch spolu s formulárom nájdu študenti na stránkach nadácie www.nadaciapenta.sk.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube