Nadácia Penta darovala mestu Košice osem miliónov korún na kúpu zimného štadióna

Predaj zimného štadiónu L.Trojáka v Košiciach, ktorý bol predmetom druhého kola speňažovania konkurznej podstaty úpadcu HC VSŽ Košice, a.s., bol schválený Krajským súdom za cenu 8 miliónov korún. Novým majiteľom zimného štadióna sa podpisom kúpnopredajnej zmluvy stane mesto Košice, ktoré na kúpu štadióna dostalo účelovo viazaný finančný dar od Nadácie Penta, člena finančnej skupiny Penta.

Finančná skupina Penta je najväčším súkromným akcionárom VSŽ, akciovej spoločnosti Košice. Svoje aktivity v Košiciach plánuje rozvíjať niekoľko nasledujúcich rokov. „Košice pre nás nie sú cudzím prostredím a uvedomujeme si, že naše pôsobenie v tomto regióne by malo mať aj iný, než len podnikateľský rozmer,“ uviedol Jozef Oravkin, člen predstavenstva Penta Group, a.s a dodal: „Uvedomujeme si význam rozostavaného zimného štadióna pre mesto Košice a pre všetkých Košičanov. Z tohto dôvodu sa finančná skupina Penta rozhodla prostredníctvom svojej Nadácie Penta venovať mestu Košice účelovo viazaný finančný dar vo výške 8 miliónov korún na odkúpenie štadióna.“

Dnešná udalosť je podľa primátora mesta Košice výsledkom niekoľkomesačnej práce. Hoci verejnosť mala pocit, že okolo rozostavaného štadióna sa dlho nič nedeje, na jeho získanie do majetku mesta bolo vyvinuté maximálne úsilie. „Považujem to za pozitívny signál. Mesto vďaka pomoci Nadácie Penta získa do svojho majetku objekt, ktorý by sa mal v budúcnosti stať pýchou nielen mesta, ale aj regiónu. V multifunkčnej hale bude priestor predovšetkým pre šport, ale aj pre veľké spoločenské a kultúrne podujatia. Bude záležať od postoja celej komunity v meste a regióne, ako sa nám štadión podarí dostavať a uviesť do prevádzky,“ povedal primátor Košíc Zdenko Trebuľa.

Upresnil, že už teraz sú rozbehnuté rokovania s potencionálnymi investormi, medzi ktorými je Hokejový klub Košice, spoločnosť U.S.Steel a ďalšie významné firmy. Dostavbu košického štadióna podporuje aj Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý s ním počíta aj v prípade kandidatúry na usporiadanie majstrovstiev sveta seniorov. „Rozhodujúce bude, ako na novú situáciu zareaguje mestské zastupiteľstvo. Na jeho rokovanie 26. júna predložím návrh na odkúpenie Zimného štadióna Ladislava Trojáka na Nerudovej ulici. Ak poslanci uznesenie schvália, mesto sa definitívne stane vlastníkom štadióna,“ dodal primátor Zdeno Trebuľa.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube