Nadácia Penta

Nadácia Penta bola založená s cieľom rozvíjať aktivity orientované hlavne do oblasti vzdelávania a školstva, ako aj do oblasti zdravotníctva a športu. Nadácia sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity finančnej skupiny Penta a pokračuje v niektorých rozbehnutých aktivitách Penty. Nadácia bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 25. septembra 2002.

Počas trojmesačnej existencii v roku 2002 nadácia finančne prispela Ekonomickej univerzite v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Gymnáziu na Tomášikovej ulici v Bratislave, Gymnáziu v Banskej Štiavnici a niekoľkým základným školám na Slovensku. V oblasti zdravotníctva Nadácia Penta podporila Fakultnú nemocnicu s poliklinikou ak. L. Dérera v Bratislave a II. Internú kliniku Fakultnej nemocnice. Nadácia Penta finančne podporila aj Nadáciu Markíza.

V roku 2002 prevzala nadácia štafetu v organizovaní už 4. ročníka súťaže Cena Penta Group, a. s., za vynikajúce študijné výsledky, prostredníctvom ktorej sa každoročne odovzdávajú ceny piatim najlepším študentom záverečných ročníkov Ekonomickej univerzity a Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Cieľom tejto podpory je snaha motivovať študentov vysokých škôl k dosahovaniu vynikajúcich študijných výsledkov a taktiež snaha zblíženia akademickej obce a sféry praxe.

Od začiatku tohto roku podporila nadácia rôzne aktivity. V oblasti vzdelávania a školstva sa stala generálnym sponzorom Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave. Ďalej pomohla Domovu sociálnych služieb pre postihnuté deti v Bratislave a poskytla podporu základným školám v Starej Ľubovni, Novej Ľubovni a vo Vislanke orientovanú najmä na rekonštrukciu školy a nákup učebných pomôcok. V oblasti zdravotníctva nadácia finančne prispela rodičom chorých a postihnutých detí a tiež prispela Nemocnici MV SR. V oblasti športu podporila TJ Slávia Právnik, Športový klub Heľpa ako aj viaceré aktivity telesne postihnutých športovcov. Na podporu a udržanie kultúrnych a duševných hodnôt spoločnosti podporila nadácia organizáciu literárnej súťaže Poviedka 2003 a prispela finančnými prostriedkami na kostol v Dolnej Trnávke a na kostolík v Ďurkovej.

V súčasnosti pripravuje Nadácia Penta 5. ročník súťaže Cena Penta Group, a.s. za vynikajúce študijné výsledky a 1. ročník obdobnej súťaže v Čechách, ktorý ponesie názov Cena Penta Finance, a.s., za vynikající studijné výsledky.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube