Na víťazov študentskej súťaže čaká atraktívna finančná odmena a pracovná pozícia v Pente

Investičná skupina Penta vyhlasuje v poradí už 4. ročník súťaže Smart Deal 2016, ktorá je určená pre vysokoškolských študentov 4. a 5. ročníka. Študenti budú súťažiť v dvoch kategóriách (M&A a Real Estate). Víťazi jednotlivých kategórií môžu okrem štedrej finančnej odmeny vo výške 6 000 eur získať aj pracovné miesto v Pente.

„Minulé ročníky nám ukázali, že prísne nastavené kritériá súťaže skutočne vyselektujú tých najlepších študentov. Dôkazom sú už 4 víťazi, ktorí pracovnú ponuku Penty prijali a úspešne sa začlenili do tímu v našej spoločnosti,“ hovorí Branislav Hunčík, personálny riaditeľ v Penta Investments.

Súťaž Smart Deal Challenge je určená pre slovenských, českých a poľských študentov ekonomických a technických odborov, ktorí sú zapísaní nielen na domácich, ale aj na zahraničných univerzitách. Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť najneskôr do 19. októbra 2016 prostredníctvom webovej stránky smartdeal.eu, kde okrem prihlasovacieho formulára nájdu aj všetky ostatné informácie o súťaži. Víťazi Smart Deal Chalenge 2016 budú vyhlásení do konca roka 2016.

O súťaži

Súťaž sa uskutočňuje v dvoch kategóriách, M&A Challenge (Fúzie a Akvizície) a Real Estate Challenge (Realitný development). V prvom kole čaká na záujemcov v oboch kategóriách on-line test. Následne študenti, ktorí v teste dosiahnu najlepšie výsledky, postúpia do 2. kola, kde dostanú za úlohu spracovať prípadovú štúdiu a osobne ju predstaviť hodnotiacej komisii. Víťazov čaká osobný pohovor s jedným z partnerov a pracovná ponuka.

Najlepší študenti z každej kategórie (6 z M&A Challenge a 3 z Property Challenge), ktorí sa zúčastnia prezentácií pred porotou, dostanú finančnú odmenu 1000 eur. Následne hodnotiace komisie vyberú jedného víťaza v obidvoch kategóriách, pričom tí získajú finančnú odmenu 2000 eur a v prípade, že nastúpia pracovať do Penty, získajú aj štartovací bonus 3000 eur.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube