Medzinárodná konferencia o nadaní

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave (ďalej „Škola pre nadané deti“) a Nadácia Penta, pod záštitou Ministerstva školstva SR, organizujú už IV. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pod názvom „Špecifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí“, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. a 12. novembra 2005 v hoteli Kormorán v Čilistove pri Bratislave.

Konferencia sa koná každý druhý rok ako doplnenie medzinárodnej ECHA konferencie (ECHA – European Council for High Ability), ktorú organizuje a zastrešuje Európska rada pre intelektové nadanie. „Cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre výmenu skúseností a poznatkov z oblasti vzdelávania a výchovy intelektovo nadaných detí doma a v zahraničí a zároveň priniesť nový pohľad na vývinové aspekty a prejavy týchto detí“, spresnila ciele konferencie Katarína Remiašová, správkyňa Nadácie Penta.

Konferencia je zameraná na špecifiká vývinu nadaných detí a na praktické skúsenosti s prácou s týmito deťmi na Slovensku a v zahraničí. „Slovensko je vďaka realizácii projektu Alternatívnej starostlivosti o nadané deti, ktorý beží v Škole pre nadané deti v Bratislave a v 25 triedach na Slovensku, považované za vyspelú krajinu využívajúcu jeden z najucelenejších systémov vzdelávania intelektovo nadaných detí vo svete a je vzorom pre ďalšie krajiny, ktoré si čoraz viac uvedomujú potrebu a význam špeciálneho prístupu k týmto deťom,“ povedala Jolana Laznibatová, riaditeľka Školy pre nadané deti a dodala, že „medzinárodná konferencia je zároveň malou oslavou projektu, pretože v tomto školskom roku zmaturujú prví študenti našej školy a podarí sa nám tak ukončiť komplexné kontinuálne vzdelávania nadaných žiakov od prvej triedy základnej školy až po maturitu“.

Na konferenciu sa prihlásilo približne 130 domácich a zahraničných účastníkov, ktorým bude počas dvoch dní prednášať 33 odborníkov, z toho 17 zo zahraničia.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube