Letisko Bratislava: Letisko Viedeň, RZB a slovenská private equity skupina Penta v jednom konzorciu

Konzorcium „Airport TwoOne“ skladajúce sa z akciovej spoločnosti Letisko Viedeň, Raiffeisen Zentralbank Rakúsko, AG (RZB) a Penta Investment Limited sa zúčastňuje na privatizačnom tendri pre letiská M. R. Štefánika – Letisko Bratislava, a. s. a Letisko Košice, a. s. Na oba vypísané tendre boli včera odovzdané konzorciom pod gesciou Letiska Viedeň AG ponuky slovenskému Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií.

Jedno z najúspešnejších prevádzkovateľov letísk v strednej Európe – Letisko Viedeň prispeje konzorciu svojím medzinárodným know – how. RZB má skúsenosti s privatizáciami a s public private partnership – projektmi ako i preukázanú expertízu v oblasti strednej a východnej Európy (CEE), v ktorej podniká už takmer 50 rokov. Private equity skupina Penta je považovaná za jednu z najvýznamnejších private equity skupín, pôsobiacich v regióne strednej a východnej Európy.

Konzorcium „Airport TwoOne“ predpokladá na základe silných impulzov rastu v regióne Viedeň – Niederösterreich – Bratislava veľké možnosti pre hospodársky rozvoj letísk vo Viedni a v Bratislave. Počet pasažierov v spomínanej oblasti sa zvýši z dnešných okolo 16 miliónov na približne 30 miliónov pasažierov v roku 2015. Úzkou kooperáciou letísk vo Viedni a Bratislave môže byť tento trh veľmi dobre využitý. Koncept konzorcia počíta pritom s dopravno-technickým napojením Viedne na mesto a na Letisko Bratislava prostredníctvom City Airport Train (CAT). Tým sa rakúskym pasažierom uľahčí prístup na Letisko Bratislava.

Letisko Košice má byť modernizované a vybudované tak, aby zodpovedalo hospodárskym a turistickým potrebám regiónu.

Kontakty:

Michael Kochwalter Tel.:01 7007 22300
Hans Mayer Tel.:01 7007 23000
Flughafen Wien AG
A-1300 Wien-Flughafen

Andreas Ecker-Nakamura
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB)
Am Stadtpark 9 – A-1030 Wien
Tel: +43-1-717071753
andreas.ecker@rzb.at

Mgr. Andrea Straková
PR manager a hovorca private equity skupiny Penta
Penta Investments, a.s.
Križkova 9
811 04 Bratislava
tel.: +421 2 5778 8190
fax: +421 2 5778 8051

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube