Kruh sa uzavrel. Daniel Lipšic klamal.

Investičná skupina Penta dnes zverejnila nové fakty, ktoré jasne dokazujú, že so spoločnosťou Penta Enterprises Ltd so sídlom na Belize, nemá žiadne majetkové a ani iné prepojenie. Právni zástupcovia investičnej skupiny Penta zistili, že za spoločnosťou Penta Enterprises Ltd stojí košický „podnikateľ“ Jozef Homolya, žijúci v Seattle v USA, neskôr v Košiciach.

Penta týmto zverejnením reaguje na nedávne obvinenie poslanca Lipšica, ktorý v súvislosti s kauzou okolo firmy Medical Group vyhlásil, že „kruh sa uzavrel“ tým, že označil belizskú firmu Penta Enterprises Ltd ako spoločnosť, ktorá majetkovo patrí do investičnej skupiny Penta.

14. novembra 2014 došlo k založeniu spoločností Lipsic Enterprises Ltd a Nova Enterprises Ltd so sídlom na 1 Mapp Street Belize City. Založenie týchto dvoch spoločností preukazuje, že v jurisdikcii Belize je možné v priebehu niekoľkých dní založiť firmy s takým názvom a sídlom, ktoré sa Danielovi Lipšicovi a strane Nova budú slovenskej verejnosti len veľmi ťažko vysvetľovať.

O spoločnosti Penta Enterprises Ltd

Podľa verejne dostupných informácií spoločnosť Penta Enterprises Ltd. „vstúpila“ do slovenského obchodného registra koncom februára a začiatkom marca 2012, keď sa stala 80%, resp. 100% spoločníkom troch spoločností s ručením obmedzeným so sídlom v Košiciach (CARTER s.r.o., ROKOKO HOLDING s.r.o. a ITRAX s. r. o.). Všetky sú spojené s osobou Jozef Homolya (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=59101&SID=4&P=1).

Táto osoba nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Penta Investments. Pohľad do obchodného registra nasvedčuje tomu, že podnikateľské aktivity Jozefa Homolyu sú často spájané so spoločnosťami, ktoré skončili výmazom z obchodného registra. Okrem iného je Jozef Homolya mediálne známy aj svojim podnikateľským zámerom vyrábať v Košiciach ponorky.

Spoločná adresa na Belize

Poslanec Lipšic na tlačovej konferencii 10. novembra 2014 tiež uviedol, že schránková firma, cez ktorú je vlastnená spoločnosť Medical Group na Belize, sídli na rovnakej adrese ako firma Penta Enterprises Ltd., pričom túto skutočnosť prezentoval ako dôkaz prepojenia týchto firiem. Aj keď investičná skupina Penta nevyužíva pre svoje podnikateľské aktivity jurisdikciu Belize a nemá v tejto jurisdikcii žiadne spoločnosti, toto tvrdenie D. Lipšica je zjavným nezmyslom. 1 Mapp Street v Belize City je totiž najfrekventovanejšou belizskou adresou v slovenskom obchodnom registri.

Z verejne dostupných údajov je možné zistiť, že zo 148 spoločností v slovenskom obchodnom registri, ktoré majú belizského „vlastníka“ alebo sú priamo belizskými, sídli 61 na adrese 1 Mapp Street. Zo 101 belizských spoločností zapísaných v slovenskom obchodnom registri v postavení spoločníka, akcionára alebo zahraničnej osoby, má na 1 Mapp Street v Belize City sídlo 36 spoločností.

Z údajov zapísaných v slovenskom obchodnom registri je tak zrejmé, že adresu 1 Mapp Street v Belize využívajú na Slovensku viaceré osoby s rozmanitými záujmami a rovnaká adresa tak nemôže automaticky znamenať, že tieto firmy sú vlastnícky prepojené, resp. vykonávajú spoločné podnikateľské aktivity.

Navyše, zakladanie spoločností na Belize často neprebieha priamo, ale cez rôzne siete špecializovaných poskytovateľov „off shore“ služieb. Konečný výber sprostredkovateľskej firmy na Belize pre založenie spoločnosti a tým aj „adresy“ je tak veľmi pravdepodobne náhodou a slovenské firmy na tento výber nemajú vplyv.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube