Konzorcium Cargo Central Europe má záujem o Cargo Slovakia

Medzinárodné konzorcium Cargo Central Europe, ktorého členmi sú spoločnosti Rail World Holdings LLC,  Mid Europa Partners LLP a Penta Investments Limited, podalo predbežnú cenovú ponuku do výberového konania na predaj 100-% podielu v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., ktoré vyhlásila vláda Slovenskej republiky a Fond národného majetku SR.

Spoločnosť Rail World Holdings LLC je medzinárodná skupina so sídlom v Chicagu, zaoberajúca sa manažmentom a investíciami v oblasti nákladnej železničnej prepravy. Manažuje železničnú dopravu v Poľsku, Kanade a USA. Spoločnosť Mid Europa Partners LLP je britskou private equity manažérskou spoločnosťou, ktorá sa spoločne s Rail World Holdings LLC zúčastnila úspešnej privatizácie a následnej reštrukturalizácie prevádzkovateľa nákladnej železničnej dopravy a správcu infraštruktúry v Estónsku – Estónskych železníc (EVR). Penta Investments Limited patrí do stredoeurópskej private equity skupiny Penta, pôsobiacej v oblasti strategických investícií a reštrukturalizačných projektov.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube