Jaroslav Haščák považuje mimoriadnu schôdzu parlamentu ku Gorile za protiprávnu

Chcem verejne zareagovať na iniciatívu skupiny poslancov NR SR, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadnej schôdze so zámerom prerokovať postup špeciálneho prokurátora SR pri vyšetrovaní kauzy Gorila.

Sú dva zásadné dôvody, pre ktoré som sa rozhodol zareagovať ešte pred konaním tejto schôdze:

  • Poslanci navrhujú, aby podozriví v kauze Gorila, vrátane mňa, boli postavení pred spravodlivosť (pred súd), keďže je to kľúčové „pre demokratický a právny štát.“  
  • Zároveň poslanci navrhujú prijať uznesenie, v ktorom vyjadria „znepokojenie nad krokmi špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika....“.

Skupina poslancov, ktorá „takto“ iniciuje zvolanie mimoriadnej schôdze, hrubo porušuje princípy parlamentnej demokracie a právneho štátu.

Je neprípustné, aby predstavitelia zákonodarnej moci zasahovali do neukončeného trestného konania. Je neprípustné, aby politici ukladali orgánom činným v trestnom konaní, ako majú postupovať a vyvíjali na vyšetrovanie politický nátlak. To sú praktiky prokurátorov a sudcov na spôsob Vyšinského, či Freislera. Tí nevyšetrovali ani nesúdili, keďže o obžalobách a rozsudkoch v stalinistickom aj nacistickom režime dávno rozhodol niekto iný. Konanie takejto schôdze aj navrhované uznesenie je v hrubom rozpore s Ústavou SR, ktorá má každému garantovať právo na nestranný a spravodlivý proces bez politických zásahov.

Chcel by som poslancom, ktorí stoja za zvolaním tejto schôdze a osobitne tým piatim z nich, ktorí sú advokátmi, verejne položiť pár otázok:

  • Rešpektujete princíp prezumpcie neviny?

  • Rešpektujete princíp nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní od politickej moci?

  • Sú poslanci oprávnení prijímať uznesenia v konkrétnej trestnej veci? 

  • Máte preštudovaný vyšetrovací spis ku kauze Gorila, keď si dovoľujete navrhovať, aby boli podozriví postavení pred súd a aby parlament vyjadril znepokojenie nad krokmi špeciálneho prokurátora?

  • Naozaj pokladáte podozrivé, ešte neobvinené osoby za páchateľov trestnej činnosti, keď voláte po ich obžalovaní a odsúdení?

Od roku 2012 som bol vyšetrovateľmi kauzy Gorila 6-krát predvolaný a bolo mi už doručené 7. predvolanie k výsluchu, ktorý ma ešte čaká. Vyšetrovacím orgánom som poskytol výpovede k deviatim prípadom a doručil som im aj v písomnej podobe všetky informácie, o ktoré ma požiadali. Sprístupnili sme verejnosti a aj vyšetrovateľom na stránke www.pentaokauze.sk stovky strán dokumentov, ktoré poskytujú podrobné informácie k jednotlivým skutkom, či transakciám v spise Gorila. Aj v záujme očistenia svojho mena mi záleží na tom, aby všetky skutky, ktoré sú opísané v Gorile, boli dôsledne vyšetrené. Je dôležité, aby sa verejnosť dozvedela, či pri privatizáciách a obchodoch, na ktoré spisy poukazujú, bol porušený zákon a či tak boli občania SR „okradnutí o stovky miliónov EUR“, ako to zvykne opakovať jeden politik.

Som presvedčený, že neexistuje žiadny reálny skutkový základ, pre ktorý by som mohol byť obvinený z trestnej činnosti. Samotné spisy Gorila takýto základ nemôžu predstavovať, pretože boli vytvorené podvodným a protiprávnym spôsobom, obsahujú zjavné bludy a nezmysly a sú tak nedôveryhodným a napokon aj na trestnoprávne účely zákonne nepoužiteľným materiálom.

Pravdivosť, či nepravdivosť toho, čo obsahuje internetový spis Gorila, nemôže stáť na výsluchu súčasných či bývalých príslušníkov SIS. Oni podvádzali tak pri predkladaní žiadostí, ako aj pri referovaní o priebehu tých odpočúvaní, ktorých spisové značky sú uvedené v spise. Na čomkoľvek, čo z ich „tvorby“ mohlo byť podkladom pri vzniku tohto spisu, tak leží tieň klamstva. A ústavný súd navyše označil odpočúvanie za nezákonné, z čoho vyplýva zákaz vykonávania dôkazov o obsahu odpočúvania akýmkoľvek spôsobom, vrátane výsluchov svedkov.

Kauza Gorila, ktorej trestnoprávny základ nie je ani po viac ako troch rokoch potvrdený, sa zvolaním mimoriadnej schôdze opäť stáva predovšetkým politickou témou. Rovnako, ako bola účelovo zneužitá pred voľbami 2012, sa ju chystajú niektorí politici zneužiť aj v predvolebnej kampani 2016. Výsledky vyšetrovania sú to posledné, čo Lipšica a spol. naozaj zaujíma a o čo im skutočne ide. Politickými zásahmi do vyšetrovania naopak sabotujú riadne a zákonné vyšetrenie kauzy. Ale ako povedal Lipšic dňa 12. mája 2015 na pôde parlamentu prítomným novinárom: „Pre mňa výsledok nie je zastavenie trestného stíhania, pre mňa výsledok je právoplatné odsudzujúce rozsudky, že pôjde niekto sedieť.“ A jeho návrh, podpísaný ďalšími 39 poslancami, je napísaný práve v tomto duchu. V duchu Vyšinského, pre ktorého zmyslom trestného stíhania nebolo spravodlivé vyšetrenie veci, ale odsúdenie vopred určených vinníkov.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube