Iain Child sa stáva partnerom Penty

S účinnosťou od 1. decembra 2010 sa Iain Child, v súčasnosti senior partner v Deloitte Central Europe, stane novým partnerom stredoeurópskej investičnej skupiny Penta. Iain Child tak rozšíri počet súčasných piatich partnerov (Marek Dospiva, Jaroslav Haščák, Martin Kúšik, Jozef Oravkin, Jozef Špirko). Eduard Maták, ktorého vstup do partnerskej štruktúry už bol oznámený v septembri, sa stane siedmym partnerom od 1. januára 2011. Iain Child je prvým partnerom Penty, ktorý vstúpil do skupiny priamo na pozíciu partnera bez predchádzajúcich pracovných skúseností v Pente.

"Veľmi ma teší, že Iain prijal našu ponuku. V posledných rokoch s Pentou úzko spolupracoval najmä v oblasti financovania a strategického poradenstva. Iainove rozsiahle a výnimočné skúsenosti s podnikaním v Strednej a Východnej Európe rovnako ako jeho hlboké vedomosti a chápanie podnikateľského prostredia z viacerých rozvinutých trhov Západnej Európy budú pre nás významným prínosom.  Otvorenie partnerskej štruktúry je v súlade so stratégiou Penty stať sa jednou z popredných investičných skupín v regióne," povedal Jaroslav Haščák, partner Penty.

"Byť súčasťou tímu Penty je pre mňa významným posunom v kariére a novou výzvou. Donedávna som mal tú česť pracovať s partnermi Penty a ich tímom a bol som veľmi prekvapený nie len z toho, čo dosiahli, ale aj ich ambíciami v ďalšom napredovaní. Vývoj na trhoch ponúka významné príležitosti pre firmy s pevnou štruktúrou a procesmi. Som presvedčený, že Penta má takúto platformu a ja verím, že prispejem k jej budúcim úspechom," povedal Iain Child.

Iain bude pôsobiť v Bratislave a bude sa zameriavať na finančníctvo a investície v bankovom sektore v rámci regiónu.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube