ENVIRO OSKAR pre ZSNP za sanáciu kalového poľa

Spoločnosť ZSNP, ktorej 96,06 percentným akcionárom je stredoeurópska investičná skupina Penta Investments, získala za projekt Sanácia odkaliska Kalové pole ZSNP ocenenie ENVIRO OSCAR v kategórii ENVIRO TECHNOLÓGIA ROKA 2011. Do revitalizácie kalového poľa investovala Penta Investments 53 miliónov eur.

V súčasnosti prebiehajú finálne práce projektu rekultivácie a pripravuje sa kolaudácia celej stavby.

"Komplexné riešenie problematiky odkaliska je najväčšou investičnou akciou zameranou na odstránenie starej environmentálnej záťaže v rámci privátnych firiem na Slovensku," povedal Ján Klimko, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSNP.

ZSNP patril historicky k najvýznamnejším hutníckym závodom v strednej Európe. Penta, po privatizácii podniku v roku 2002, zrealizovala finančnú i prevádzkovú reštrukturalizáciu, ktorých výsledkom je dnes prosperujúca a stabilizovaná spoločnosť.

"V rámci privatizácie prevzala Penta aj záväzok riešiť revitalizáciu životného prostredia v ZSNP, ktorej súčasťou bola aj sanácia jednej z najvýznamnejších environmentálnych záťaží na Slovensku, kalového poľa. Predpokladané náklady na revitalizáciu životného prostredia vyplývajúce zo záväzku boli 16,8 mil. eur. Skutočne zrealizované náklady výlučne na sanáciu odkaliska kalové pole však dosiahnu až 53 mil. eur," dodal Ján Klimko.

Odkalisko vzniklo v minulosti ako dôsledok výroby oxidu hlinitého z bauxitu. Komplexné riešenie problematiky odkaliska vyžadovalo:

 • Výstavbu bentonitovej steny - podzemnej tesniacej steny, ktorá zabráni únikom alkalickej vody z kalového poľa do podzemných vôd v okolí
 • Čistenie alkalických vôd z odkaliska dvomi nezávislými technológiami na vysokej technickej úrovni
 • Realizáciu projektu rekultivácie odkaliska – jeho uzavretie a následné začlenenie do prírodného prostredia

O rekultivácii kalového poľa

 • Začiatok rekultivácie: 2006
 • Ukončenie rekultivácie: 2012
 • Predpokladané náklady na revitalizáciu životného prostredia vyplývajúce zo záväzku: 16,8 mil. €
 • Skutočné náklady určené výlučne na revitalizáciu odkaliska: 53,0 mil. €
 • Rozdiel medzi záväzkom a skutočnosťou: 36,2 mil. €

Chronológia rekultivácie:

 • 2004–2006 – vykonanie rozsiahlych prieskumov potrebných pre vypracovanie projektu a realizáciu rekultivácie
 • 4/2005 – predložený 1. kompletný projekt rekultivácie odkaliska
 • 5-12/2005 – odborné posudky k predloženému projektu
 • 9/2005 ZSNP, a.s. zriadilo poradnú komisiu generálneho riaditeľa ZSNP, a.s., ktorú menoval minister ŽP SR
 • 12/2005 - 6/2006 – realizácia veľkopokusov na overenie vlastností projektovaných izolačných a rekultivačných vrstiev
 • 4/2006 – odovzdanie dopracovaného projektu rekultivácie
 • 5/2006 – zabezpečenie pripomienkovania projektu aj na základe poznatkov z veľkopokusov
 • 6/2006 – vydanie stavebného povolenia na projekt rekultivácie odkaliska
 • 8/2006 –začiatok realizácie rekultivačných prác, projektovaná doba realizácie 6 rokov

O kalovom poli

 • Založené: 1959 – 1967
 • Rozloha: 44,2 ha
 • Výška: 42 – 45m
 • Množstvo kalu: 9 - 10 mil. ton
 • Objem alkalických vôd: cca 1,2 mil. m3 k 03/2005
 • 2 akumulačné nádrže – päta
 • 5 bazénov – temeno
 • Obvod: 3 000 m
 • Ročný prírastok vôd zo zrážok: cca 80 tis. m3

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube