Do mäsokombinátu PM Zbrojníky vstúpil private equity investor

Jeden zo štyroch najväčších mäsokombinátov na Slovensku PM Zbrojníky oznámil, že súčasný vlastník podpísal zmluvu o kúpe akcií s novým investorom, ktorým je private equity skupina Penta. Tá v súčasnosti pripravuje podanie na Protimonopolný úrad SR s cieľom získať súhlas s transakciou. Penta získa 75% akcií spoločnosti a jej celkové investície do PM Zbrojníky dosiahnu 250 mil. Sk.

„Výrobcovia v mäsopriemysle stále nie sú dostatočne skonsolidovaní, absentuje špecializácia, všetci robia všetko. Náš vstup do PM Zbrojníky vnímame ako investičnú príležitosť pre perspektívny rozvoj mäsopriemyslu na väčšom stredoeurópskom trhu. Máme záujem vytvoriť dobre prepojený komplex výrobcov, ktorí by pôsobili aj v Čechách, Maďarsku a v Poľsku," povedal Eduard Maták, investičný riaditeľ Penty.

Do celkového projektu mäsopriemyslu plánuje Penta investovať do 2 mld. Sk vlastných zdrojov a ďalších cca 5 mld. Sk plánuje získať prostredníctvom refinancovania z bánk. V PM Zbrojníky chce v najbližšom čase a po dohode so súčasným majoritným akcionárom, pánom Jánom Kováčikom, zabezpečiť refinancovanie úverového portfólia a zamerať sa na redukciu širokého sortimentu výrobkov.

„Je potrebné zmeniť štruktúru výroby, zaviesť špecializáciu tak, aby sa PM Zbrojníky zameriavali na výrobky, v ktorých majú potenciál byť najlepšími. A to je najmä produkcia tepelne opracovaných mäsových výrobkov," uviedol Eduard Maták.

Základné informácie:

  • PM Zbrojníky patrí k štyrom najväčším spracovateľom mäsa s odhadovaným 8%-ným podielom na trhu. Ďalšie tri najvýznamnejšie spoločnosti majú trhové podiely vo výške približne 25%, 10% a 10 %.
  • V súčasnosti má spoločnosť 527 zamestnancov
  • Celkové tržby k 31.12.2005 dosiahli 1 400 mil. Sk
  • Spoločnosť má vysoký objem záväzkov po lehote splatnosti a nedostatočný prevádzkový kapitál
  • Spoločnosť má oprávnenie vyvážať do štátov EÚ, Ruska a Švajčiarska.
  • Spoločnosť vznikla v roku 1993 spolu s bitúnkom, mäsovýrobou a konzervárňou, pričom v minulosti tieto tri subjekty existovali ako tri samostatné spoločnosti. V priebehu posledných dvoch rokov sa tri spoločnosti zlúčili do PM Zbrojníky, a.s..
  • Spoločnosť má vypracovaný systém HACCP, v roku 2002 získala certifikát ISO 9001/2000.
  • Ako jeden z prvých závodov splnila spoločnosť PM Zbrojníky prísne kritériá EU. V auguste 2005 získala prevádzka bitúnok Zbrojníky certifikát ISO od renomovanej spoločnosti SGS, ktorý jej povoľuje vývoz surového búraného a baleného mäsa do Švajčiarska.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube