Digital Park je prvým projektom s certifikátom LEED Platinum v strednej a východnej Európe

Administratívny projekt Penty, Digital Park I., získal v týchto dňoch najvyšší ekologický certifikát LEED Platinum (Leadership in Energy and Environment Design) v kategórii hotových budov. Ten hodnotí kvalitu prostredia v budove, spotrebu energií a správanie nájomcov, čím predstavuje známku kvality pre jej majiteľov a užívateľov v rámci hodnotenia tzv. Zelenej stavby. Najvyššiu úroveň Platinum v tejto kategórii získal Digital Park I. ako vôbec prvá budova v strednej a východnej Európe, pričom v celej Európe je takýchto budov len 9 (7 v Nemecku, po jednej v Taliansku a Švédsku).

Auditom prešli všetky budovy Digital Parku, pričom v najbližších týždňoch spoločnosť Penta očakáva pridelenie najvyššieho certifikátu LEED Platinum aj pre zvyšné budovy Digital Park II. a III.

„Tento certifikát je ocenením práce celého tímu správy budovy. Proces jeho získania sa totiž netýkal iba energetických úspor, ale najmä vylepšenia kvality pracovného prostredia v budove a jeho optimalizácie vzhľadom na dopad na životné prostredie. Súčasťou bolo aj vypracovanie detailných plánov starostlivosti o budovu, zeleň či externé vonkajšie plochy s dôrazom na použitie ekologických prípravkov a prístrojov,“ hovorí Štefan Puci, Senior Business Development Manager v Penta Investments.

Digital Park je na svetovej úrovni

Pri certifikácii bola budova Digital Park I. po energetickej stránke porovnaná pomocou celosvetovej databázy s podobnými budovami a umiestnila sa na prvých priečkach – z maximálnych 100 bodov dostala až 90. Príkladom ekologického prístupu pri správe budovy je napr. zníženie spotreby pitnej vody o 38% v porovnaní so štandardnými budovami. Samozrejmosťou je aj minimalizácia využívania pitnej vody na zalievanie vonkajšej zelene.

„Pre ďalšiu optimalizáciu prevádzky budovy bol vykonaný veľmi detailný energetický audit, ktorý viedol k následným úsporám energií v ďalších rokoch. Audit sa netýkal iba energetických úspor, ale aj vylepšenia vlastného pracovného prostredia v budove a jeho optimalizácie s ohľadom na komfort užívateľov, čo vedie k väčšej spokojnosti nájomcov a lepšej výkonnosti. Tieto faktory sú dôležitou súčasťou kvalitných Zelených budov, keďže ich dopad na prevádzkové náklady nájomcov sú omnoho výraznejšie než úspora energií,“ hovorí Lenka Matějíčková, Head of Sustainability v spoločnosti Arcadis, ktorá celý proces zastrešovala.

Hodnotiaci systém LEED bol vytvorený organizáciou U.S. Green Building Council, pričom certifikát sa udeľuje pre rôzne kategórie. Pre posúdenie existujúcej budovy slúži systém LEED EB:OM (Existing buildings: Operation and Maintenance). Tento systém overuje, že budova bola postavená a jej prevádzka funguje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Hodnotia sa operatívne procesy v budove, spotreba energií, kvalita vnútorného prostredia pre užívateľov a v neposlednej rade správanie nájomcov s ohľadom na šetrné hospodárenie a nákup materiálov pre bežnú spotrebu.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube