Dexia predáva slovenskú dcéru Pente

Stredoeurópska investičná skupina Penta Investments sa dohodla s Dexia Kommunalkredit Bank, dcérskou spoločnosťou Dexia, na odkúpení Dexia banky Slovensko. Obe strany uzavreli zmluvu o predaji a kúpe 88,71% podielu akcií spoločnosti. Úspešné ukončenie transakcie je podmienené schválením Národnej banky Slovenska a Protimonopolného úradu SR. Výška transakcie nebude zverejnená.

Po ukončení transakcie dá nadobúdateľ cenovú ponuku aj minoritným akcionárom.

"Dexia banka Slovensko má vyvážený biznis model. Penta má v úmysle zachovať dlhodobé partnerstvo s municipalitami, ktoré zostane jedným z pilierov podnikania banky. Príležitosť vidíme najmä v oblasti retailu, našim cieľom je rozšíriť retailovú pôsobnosť banky a posilniť jej pozíciu v tomto sektore. Chceme priniesť  služby najvyššej kvality pre klientov, a to aj prostredníctvom expanzie pobočkovej siete," povedal Jozef Oravkin, partner Penta Investments.

Ďalej dodáva: "Naše skúsenosti z bankového sektora, na ktorom pôsobíme prostredníctvom Privatbanky dokazujú, že na slovenskom bankovom trhu je priestor na konsolidáciu, a preto sme sa rozhodli rozšíriť investície vo finančnom sektore."

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube