Deň otvorených dverí v Škole pre mimoriadne nadané deti

Piate výročie svojho vzniku oslávi v týchto dňoch Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium ( ďalej iba „škola“), ktorá je jedinečným vzdelávacím zariadením svojho druhu v strednej Európe. Ako jediná škola v stredoeurópskom regióne poskytuje starostlivosť nadaným deťom už na prvom stupni. Dnes, spoločne s generálnym sponzorom školy – Nadáciou Penta, privítali mimoriadne nadané deti vo svojej škole zástupcov médií na Dni otvorených dverí pre médiá.

„ Chceme poukázať na význam a zmysel podpory nadpriemerne intelektovo nadaných detí prostredníctvom špeciálneho systému ich vzdelávania a výchovy. V týchto deťoch je vysoký potenciál úspechu a osobné rastu a ja v nich vidím bohatstvo našej krajiny,“ uviedla Jolana Laznibatová, riaditeľka školy.

Alternatívny program pre vzdelávanie mimoriadne nadaných detí je zameraný na „malých géniov“ od šiesteho (v niektorých prípadoch od piateho) do osemnásteho roku dieťaťa – teda od prvého ročníka po maturitu.

Spolupráca školy s Nadáciou Penta sa zrodila začiatkom tohto kalendárneho roka. „ Ambíciou Nadácie Penta je podporiť rozvoj vzdelávania mimoriadne nadaných detí, s cieľom umožniť im rozvíjať svoj talent v adekvátnych podmienkach,“ uviedol Jaroslav Haščák, člen Správnej rady Nadácie Penta.

Nadácia venovala škole finančný dar vo výške 400 000 Sk, z ktorých časť bola použitá na zariadenie počítačovej učebne s desiatimi novými počítačmi, ktorá bude dnes slávnostne odovzdaná škole. Ďalšie finančné prostriedky, ako aj nefinančná pomoc nadácie budú smerované najmä na podporu vyučovacieho procesu a pedagogickej základne, na podporu účasti žiakov na rôznych súťažiach a olympiádach, na podporu a šírenie myšlienky a filozofie systému vzdelávanie mimoriadne nadaných detí a na podporu činností školy, ktoré vytvárajú potrebné prostredie pre vzdelávanie týchto detí.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube