Člen Konzorcia Two One, Penta Investments: Rozvoj bratislavského letiska sa stal obeťou politického zasahovania. Pripravujeme sa na arbitráž.

Private Equity skupina Penta považuje dnešné rozhodnutie prezídia FNM SR, ktorým odstupuje od zmluvy vo veci privatizácie BTS, za neplatné.

„Vláda sa rozhodla sériou koordinovaných krokov za každú cenu zvrátiť privatizačný proces. Voči prvostupňovému rozhodnutiu PMÚ sme formulovali celý rad vážnych výhrad. Včera sme sa voči nemu odvolali a vyzvali zodpovedné štátne inštitúcie, aby počkali na definitívny verdikt Rady PMÚ. Vláda napriek tomu bráni nestrannému posúdeniu politicky nezávislým odvolacím orgánom. Je to len ďalší dôkaz toho, že rozvoj bratislavského letiska sa stal obeťou politického zasahovania do privatizačného procesu," uviedol partner private equity skupiny Penta, Jozef Oravkin.

Vzhľadom k tomu, že konaním štátnych inštitúcií došlo k porušeniu platnej zmluvy, ako aj práv investora, Konzorcium pripravuje podania na medzinárodnú arbitráž.

„Chceme, aby padlo spravodlivé a profesionálne kompetentné rozhodnutie. Veríme, odvolávajúc sa aj na nedávne príklady z praxe, že máme veľkú šancu uspieť,", uviedol Jozef Oravkin.

O čo prichádza bratislavské letisko?
Stručný popis investičného zámeru Odhadované náklady v základnom investičnom období do 2010 Odhadované náklady od 2010 do 2015
1. okamžité rozšírenie terminálu za účelom implementácie Schnegenskej zmluvy ba BTS 326 mil. Skk
2. vybudovanie nového terminálu s max kap. 6 mil. pasažierov ročne 2.850 mil. Skk
3. vybudovanie budovy s mólami (chránia pred poveternostnými podmienkami pri nástupe do lietadla) 122 mil. Skk 774 mil. Skk
4. Vybudovanie dodatočnej odbavovacej plochy č. I pre lietadlá 620 mil. Skk
5. viacposchodové parkovisko č. I 216 mil. Skk
6. obnova hasičských zariadení 115 mil. Skk 93 mil. Skk
7. obnova zariadení na odhŕňanie snehu 220 mil. Skk 163 mil. Skk
8. obnova a kúpa dodatočných odbavovacích zariadení pre lietadlá 532 mil. Skk 426 mil. Skk
9. podpora dopravy medze Mestom Viedeň a BTS do začiatku fungovania CAT. 40 mil. Skk
10. rôzne investičné aktivity s menšími investičnými objemami (napr, IT, SW, vozový park, nábytok atď...) 274 mil. Skk 1.515 mil. Skk
11. integrácia automatického systému na manipuláciu s batožinou 1.064 mil. Skk
12. Úplná obnova vzletovej a pristávacej dráhy 1.243 mil. Skk 314 mil. Skk
13. Vybudovanie novej rolovacej dráhy č. I 252 mil. Skk
14. Otvorené parkovisko č. I 29 mil. Skk
15. zlepšenie prístupu zo strany pozemnej prepravy 42 mil. Skk
16. Vybudovanie nového centra pre všeobecné letectvo, VIP a údržbu 308 mil. Skk
17. Vybudovanie hangáru pre všeobecné letectvo 169 mil. Skk
18. Vybudovanie a obnova ciest v rámci letiska 65 mil. Skk
19. obnova infraštruktúry (napr. elektrické, tepelné a chladiace stanice ….) 193 mil. Skk 81 mil. Skk
20. Otvorené parkovisko č. II 45 mil. Skk
21. Úplná rekonštrukcia existujúceho terminálu 264 mil. Skk 1.091 mil Skk
22. Vybudovanie infraštruktúry pre Cargo 382 mil. Skk
23. Výkup pozemkov pre zabezpečenie integrity letiska 233 mil. Skk
24. Vybudovanie dodatočného odbavovacieho priestoru č. II pre lietadlá 232 mil. Skk
25. Dokončenie systému rolovacích dráh 279 mil. Skk
26. zmena prístupu zo strany pozemnej prepravy 185 mil. Skk
27. Vybudovanie viacposchodového parkoviska č. II 250 mil. Skk
Celkom: 9.370 mil. Skk 5.638 mil. Skk
Celkom: 15.008 mil. Skk

Navyše:

  • CAT (city airport train) medzi centrom Viedne a Letiskom Bratislava: 1.092 mil. Skk
  • Administratívne centrum Airport City Office Park: 1.474 mil. Skk
  • Výstavba hotela: 800 mil. Skk
  • Výstavba logistického centra: 600 mil. Skk
Zhrnutie
Investície priamo súvisiace z prevádzkou letiska do 2015 15.008 mil. Skk
Investície nepriamo súvisiace z prevádzkou letiska do 2015 3.966 mil. Skk
Investície celkom do r. 2015: 18.974 mil. Skk

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube