Čistá hodnota Penty dosiahla 1,4 miliardy eur

Stredoeurópska investičná skupina Penta Investments oznámila auditované finančné výsledky za rok 2012. Čistá hodnota imania (NAV) skupiny dosiahla 1,425 miliardy eur a čistý zisk 147 miliónov eur.

V roku 2012 skupina uzavrela na 4 hlavných trhoch (Poľsko, Česko, Slovensko, Nemecko) spolu 7 transakcií – 6 akvizícií a 1 exit. Najväčší podiel na NAV Penty majú investície do retailu (37%).

Portfóliové spoločnosti Penty v súčasnosti poskytujú okolo 33 tisíc pracovných miest, pričom v roku 2012 ich vytvorili viac než 500. Investičná stratégia skupiny počíta so zameraním sa na väčšie spoločnosti s EBITDA 30 miliónov eur a viac, v regióne strednej a východnej Európy. Penta predlžuje investičný horizont na 7 – 10 rokov a v nasledujúcich piatich rokoch postupne zredukuje počet portfóliových spoločností zo súčasných 17 na približne 10.

"Výsledky za rok 2012 dávajú veľmi pevný základ pre naše ďalšie plány. Faktom však je, že sa nemôžeme spoliehať na makroekonomický rast v regiónoch, kde pôsobíme. Rast bude buď veľmi mierny, alebo aj nulový. Preto, aby sme uspeli, musia byť naše spoločnosti schopné výrazne prekonávať svojich konkurentov. Aby sme to dosiahli, potrebujeme dlhší investičný horizont a zamerať sa detailnejšie a hlbšie na každodenné riadenie nášho portfólia," povedal Jaroslav Haščák, partner Penta Investments.

Pomer hodnoty fondu medzi buy-out a real estate divíziami Penty by mal v budúcnosti predstavovať 70:30, pričom súčasný pomer je 82:18. Penta chce so svojimi developerskými aktivitami expandovať aj na poľský trh a vo Varšave už buduje lokálny tím.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube