Česká spoločnosť Radiokomunikace a private equity skupina Penta predložili spoločnú ponuku na prevádzku tretieho mobilného operátora

Česká spoločnosť Radiokomunikace, a.s. v partnerstve s private equity skupinou Penta odovzdali dnes Telekomunikačnému úradu SR spoločnú ponuku na prevádzku tretieho mobilného operátora na Slovensku.
„Radiokomunikace prinášajú svoje odborné skúsenosti na trhu elektronických komunikácií, výhodu poznania potrieb klientov na rovnakom trhu v Česku, ktoré sú podobné slovenským zákazníkom a širokú škálu a portfólio služieb. Penta ako strategický partner ponúka silné finančné zázemie, znalosť domáceho trhu a skúsenosti v poskytovaní služieb viac ako dvom miliónom priamych zákazníkov na trhu zdravotníctva, zábavného priemyslu a na iných segmentov trhu“, informoval o partnerstve Ing. Marek Ondrejka, investičný riaditeľ Penta Investments, a.s.

Radiokomunikace pôsobia na českom trhu už viac ako štyridsať rokov a patria k najväčším telekomunikačným spoločnostiam v Českej republike. Radiokomunikace vlastnia spoločne s konzorciom CMobil B.V. spoločnosť T-Mobile Czech Republic a.s., ktorý poskytuje služby mobilného operátora viac než 4,5 miliónom zákazníkov v Českej republike.
„Máme dlhodobé skúsenosti s poskytovaním služieb elektronických komunikácií, so zavádzaním moderných a inovatívnych technológií na tomto trhu a s budovaním vlastnej infraštruktúry“, uviedol Ing. Miroslav Čuřín, generálny riaditeľ Radiokumunikacií a dodal: „ako jeden z najväčších hráčov na českom trhu máme záujem vybudovať na Slovensku moderného a flexibilného tretieho mobilného operátora s celoslovenským pokrytím. I napriek vysokej penetrácii súčasných mobilných operátorov na Slovensku vidíme dostatočný potenciál a priestor na oslovenie širokej škály klientov, ktorí ocenia najmä kvalitné a technologicky vyspelé produkty a zároveň cenovo atraktívne služby.“

Radiokomunikace zároveň poskytujú služby a produkty pre domácnosti a firmy a to najmä v oblastiach telekomunikačných služieb (telefón, internet a datové služby), služieb spojených s televíznym a rozhlasovým vysielaním (celoplošne, regionálne a lokálne), v oblasti služieb spojených s prenájmom a správou rádiokomunikačných a telekomunikačných objektov.
Radiokomunikace majú dlhodobé obchodné vzťahy s najvýznamnejšími telekomunikačnými operátormi v Českej republike.

České radiokomunikace, a.s. spoločne s konzorciom CMobil B.V.(DeTEMobil, STET, SKS, PVT a TMP Praha), sa stali v roku 1995 víťazom tendra na získanie licencie na prevádzku mobilného operátora a založili spoločnosť RadioMobil, ktorá poskytovala služby mobilného operátora prostredníctvom siete Paegas. Od roku 2002 sa Paegas premenoval na T–Mobile Czech Republic. Vlastníkmi spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s. sú Radiokomunikace s podielom 39,23 %, spoločne s konzorciom CMobil B.V., ktorý vlastní 60,77 % podiel.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube