Aktíva skupiny Penta sa zvýšili na 3,4 miliardy eur

Penta Investments, stredoeurópska investičná skupina, zverejnila konsolidované výsledky za rok 2010. Podľa medzinárodných štandardov IFRS dosiahli aktíva skupiny 3,4 miliardy eur, vlastné imanie 988 miliónov eur a konsolidovaný zisk po zdanení takmer 50 miliónov eur (49,7). Konsolidované tržby skupiny Penta dosiahli 2,1 miliardy eur. V roku 2010 Penta uzatvorila 6 transakcií, v tomto roku zatiaľ skupina  uzatvorila 4 transakcie. Medzi najvýznamnejšie patrí predaj spoločnosti Žabka a akvizícia Dexia banky Slovensko.

"V tomto roku sme uzavreli netradične vysoký počet veľkých predajov. Obzvlášť ma teší, že sme dokázali významne zhodnotiť naše investície v Poľsku a to v prípade Žabky, ale aj spoločnosti Drumet, ktorú sme prevzali z bankrotu, ozdravili a predali poprednému strategickému investorovi. Máme rozpracovaných viacero akvizícií, očakávam, že do konca roka ešte uzatvoríme 1 až 2 nové projekty," povedal Iain Child, partner skupiny Penta.

Na Slovenskom trhu je Penta výrazne exponovaná investíciami v zdravotníctve. Penta vníma svoje investície v tomto sektore ako dlhodobé s investičným horizontom 10 rokov.

"Otvorene vyhlasujem, že podnikáme v zdravotníctve preto, lebo chceme dosahovať primerané zhodnocovanie nášho kapitálu. Netvárime sa, že sme charita a rovnako si myslím, že charitou nie sú ani ostatní súkromní podnikatelia v sektore, či už sa jedná o farmaceutické firmy, lekárnikov, súkromných lekárov alebo dodávateľov zdravotníckych pomôcok a prístrojov. Zisk súkromného investora však neznamená automaticky stratu pre užívateľov zdravotného systému. Sme presvedčení, že hlavným kritériom hodnotenia našich aktivít v zdravotníctve by malo byť to, či spoločnosti, ktoré vlastníme prinášajú pre pacienta kvalitnejšie služby a zároveň väčšiu efektivitu do samotného systému, než spoločnosti vlastnené konkurenciou alebo štátom," povedal Jaroslav Haščák, partner skupiny Penta.

Penta zároveň odmieta obvinenia,  že sa usiluje o dominantné postavenie v slovenskom zdravotníctve. Ako finančný investor bude jednotlivé aktíva predávať, a to rôznym investorom. Aj preto sú investície v zdravotníctve na sebe nezávislé a všetky synergie, ktoré navzájom dosahujú, vychádzajú z trhových princípov.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube