Zysk netto Penty w 2009 roku przekroczył 156 milionów Euro

Penta Investments – środkowo-europejska grupa inwestycyjna – odnotowała w 2009 roku skonsolidowane przychody w wysokości 2,2 miliarda Euro. Zysk netto Grupy wyniósł 156,2 mln Euro. Skonsolidowane aktywa na koniec 2009 roku – osiągnęły wartość 2,7 miliarda Euro, a kapitał własny wyniósł 859,3 miliona Euro. Bardzo dobry rezultat w 2009 roku był efektem sukcesów Penty, głównie w sektorach: energetyki, handlu i ochrony zdrowia.

Penta działa na ponad 10 rynkach europejskich. Koncentruje swoją działalność głównie w 3 państwach, do których należą: Czechy (36% aktywów Grupy), Polska (30%) i Słowacja (29%). Natomiast 5% środków ulokowane jest w pozostałych krajach. W 2009 roku Grupa sfinalizowała aż 7 transakcji w Europie. Przewidywania zespołu inwestycyjnego funduszu dotyczące bieżącego roku są również bardzo dobre. Do 1 września 2010 Penta dokonała już 5 udanych akwizycji.

„Konsekwentnie realizujemy strategię zwiększania wartości Grupy. Zamierzamy dywersyfikować nasze portfolio. Oprócz inwestycji typu private equity i real estate, analizujemy możliwości rozwoju dodatkowych dwóch segmentów biznesu. Do końca roku planujemy podjąć decyzje dotyczące zwiększenia zaangażowania w branżach: usług finansowych i ochrony zdrowia. Obecnie skrupulatnie sprawdzamy możliwości biznesowe w tych segmentach" – mówi Jaroslav Haščák, partner zarządzający Penta Investments, odpowiedzialny z transakcje typu buy-out.

Oprócz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, Penta planuje poszerzenie kadry zarządzającej. Od stycznia 2011 dotychczasowy dyrektor inwestycyjny funduszu na Słowacji – Eduard Maták – zostanie partnerem Penta Investments.

Od września 2010 Penta odświeżyła także system identyfikacji wizualnej. Zmiany – idące w kierunku nowoczesności, minimalizmu i ponadczasowości – mają na celu zapewnienie silnego oraz uniwersalnego wizerunku Penty, jako znaczącego gracza na wielu rynkach Europy Środkowej.

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube