Wyniki finansowe Penta w 2012 roku i strategia inwestycyjna

Penta Investments, środkowoeuropejska grupa inwestycyjna, opublikowała zaudytowane wyniki finansowe za 2012 rok (metoda Fair Value). Wartość netto aktywów grupy wyniosła 1,425 mld euro, a zysk netto Grupy – 147 mln euro. Całkowita wartość aktywów Penta wyniosła – 5,9 mld euro.

W 2012 roku Penta zrealizowała 7 transakcji na 4 głównych rynkach (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy) - w tym 6 akwizycji i 1 wyjście z inwestycji. W 2012 roku Grupa zainwestowała około 370 mln euro zarówno w nowe projekty, jak i rozwój spółek w ramach istniejącego portfolio.

Inwestycje w sektorze handlu detalicznego mają największy udział w wartości aktywów netto Penty (37%).

Firmy z portfolio Penta zapewniają obecnie ponad 33.000 miejsc pracy, w tym 500 nowych, które zostały utworzone w 2012 roku.

Aktualna strategia inwestycyjna Grupy Penta zakłada koncentrację – zarówno w zakresie aktualnego portfolio, jaki i nowych, planowanych inwestycji – na większych firmach o zysku EBITDA na poziomie 30 mln euro i powyżej, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Intencją Penty jest długoterminowy horyzont inwestycyjny, od 7 do 10 lat oraz stopniowe ograniczenie aktualnego portfolio – z 17 do około 10 największych spółek – w ciągu 5 lat.

"Wyniki finansowe za 2012 rok są solidnym fundamentem dla ambitnych planów rozwoju Penty. Jednak przewidujemy, że wzrost makroekonomiczny w Europie będzie znikomy, jeśli w ogóle będzie miał miejsce. Dlatego, aby osiągnąć sukces, nasze spółki portfelowe muszą działać znacznie efektywniej niż ich konkurenci. Zakładamy też wydłużenie horyzontu inwestycyjnego oraz szczególną koncentrację na codziennym zarządzaniu naszym portfolio" – powiedział Jaroslav Haščák, partner zarządzający Penta Investments .

Planujemy, aby docelowo proporcja środków zaangażowanych przez fundusz w projekty typu buy–out i inwestycje w sektorze nieruchomości wynosiła 70:30. Obecnie jest to 82:18. Penta jest zdeterminowana rozwijać portfolio nieruchomości w Polsce i powołała już lokalny zespół w Warszawie.

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube