Sukces wezwania na akcje EMC Instytut Medyczny SA

Po zakończeniu wezwania na sprzedaż akcji EMC Instytut Medyczny SA - Penta Investments kontroluje łącznie 5.696.510 akcji EMC, stanowiących 68,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 73,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Penta Investments informuje, że według danych otrzymanych od Domu Inwestycyjnego Investors SA oraz Biura Maklerskiego Alior Bank SA - w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC Instytut Medyczny SA, ogłoszonym w dniu 28 maja 2013 roku przez spółki kontrolowane przez Penta (CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.) - zapisami zostało objętych 4.480.731 akcji EMC (53,81% kapitału zakładowego), uprawniających do 52,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ogłoszeniem wezwania Penta Investments uzyskała poprzez spółkę zależną Soporto Invest B.V. kontrolę nad pakietem 14,60% akcji EMC, dających 20,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki.

Łączna liczba akcji będąca w posiadaniu ww. podmiotów z grupy Penta Investments wynosi 5.696.510 akcji, stanowiących 68,41% ogólnej liczby akcji EMC, uprawniających łącznie do 7.196.548 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 73,23% ogólnej liczby głosów w EMC.

Cena w wezwaniu została ustalona ostatecznie na poziomie 19,50 PLN za jedną akcję EMC i zawierała premie w wysokości 15,59% i 18,69%, do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy oraz 16,70% premii do kursu akcji na zamknięciu w dn. 27 maja br., czyli z ostatniej sesji poprzedzającej dzień ogłoszenia wezwania.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wezwania. Założony przez nas plan został wykonany. Jesteśmy największym akcjonariuszem w Spółce z istotnym udziałem głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z wnioskiem złożonym w zeszłym tygodniu do zarządu EMC - czekamy na NWZA Spółki w sierpniu br., podczas którego zamierzamy głosować za wycofaniem EMC z obrotu giełdowego" - powiedział Adam Jarmicki, manager inwestycyjny Penta Investments, odpowiedzialny za projekt EMC.

O EMC Instytut Medyczny

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. 

www.emc-sa.pl

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube