Prywatyzacja motorem rynku M&A w Polsce

Wartość inwestycji na rynku M&A w 2010 roku w Polsce sięgnęła prawie 21 mld euro i zwiększyła się o 119% w porównaniu do roku poprzedniego (1). Transakcje planowane w 2011 roku również stwarzają ogromne perspektywy inwestycyjne, szczególnie w zakresie prywatyzowanych spółek. To bardzo ciekawa możliwość dla funduszy private equity, które dotychczas nie miały wielu okazji do realizacji projektów z udziałem Skarbu Państwa. O dalszym rozwoju rynku M&A – i tym samym o aktywności funduszy PE w Polsce w 2011 – decydować będzie zatem polityka prywatyzacyjna Polski.

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz wiedzy, zdobytej na międzynarodowych rynkach, fundusze private equity mają szansę zyskać zaufanie Skarbu Państwa i wziąć udział w planowanych procesach prywatyzacyjnych w Polsce. Jest to dla funduszy okazja do akwizycji perspektywicznych podmiotów z potencjałem rozwojowym nie tylko w Polsce, ale także w regionie.

Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem na polskim rynku będzie – zainicjowana pośrednio przez Skarb Państwa – sprzedaż Polkomtela. Będzie to jednocześnie największa transakcja w historii rynku M&A w regionie Europy Środkowo-Wchodniej. Ciekawa z punktu widzenia funduszy private equity może okazać się prywatyzacja spółek: SPEC, PAK, PKP Cargo czy też LOT'u. Wiodące światowe fundusze, takie jak BC Partners czy Blackstone, zainteresowane są jednak głównie podmiotami o wartości ponad 200 mln euro. Ten warunek spełniają jedynie dwie ze wspomnianych wcześniej spółek – Polkomtel i SPEC. Natomiast pozostałe projekty – takie jak PAK, PKP Cargo czy LOT mogą okazać się interesujące i jednocześnie z powodzeniem realizowane przez fundusze PE średniej wielkości.

Jednym z takich podmiotów jest grupa inwestycyjna Penta Investments, która kładzie bardzo duży nacisk na konsekwentne zwiększanie zaangażowania na polskim rynku. Fundusz rozważa możliwość udziału w procesach prywatyzacyjnych planowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa na 2011 rok.

Aktywne projekty Penty w Polsce – m.in. Iglotex z branży żywności mrożonej oraz Drumet Liny i Druty – czy wzbudzająca ogromne zainteresowanie branży sprzedaż sieci Żabka – pokazują wysoki potencjał inwestycyjny funduszu. Zaangażowanie w kolejne projekty uzależnione jest od spełnienia kryteriów inwestycyjnych Penty przez podmioty będące w obszarze zainteresowania funduszu. Rocznie Penta jest w stanie przeprowadzić od 2 do 4 transakcji w Europie Środkowej i Wschodniej. Kwota, którą fundusz jest w stanie przeznaczyć na inwestycje – uwzględniając środki własne i lewarowanie – sięga 80-250 mln euro.

Rafał Sosna, dyrektor zarządzający Penta Investments w Polsce

(1)DealWatch Emerging Europe M&A Report 2010 za: http://biznes.onet.pl/dealwatch-wartosc-transakcji-ma-w-polsce-wzrosla-o,18567,4105622,1,news-detal

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube